TrA.Subject

TrA.Announcement

Færgeforbindelsen bidrager til at udvikle lokalsamfundene på begge sider af Sundet. ForSea påtager sig at bredt socialt ansvar ved at skabe arbejdspladser i regionen, støtte idræt og uddannelse og gennem en grønnere udvikling af erhvervslivet – blandt andet gennem følgende foranstaltninger:

  • I 2018 modtog ForSea – som den ene af to prismodtagere – Helsingborg Kommunes miljøpris for omstillingen til batteridrift på to af færgerne. Prisen blev indstiftet i 2008 for at stimulere miljøengagementet hos byens indbyggere, organisationer og virksomheder. Den belønner gode foranstaltninger, som bidrager til, at byen er førende inden for miljø- og klimaspørgsmål. Prisen lyder på 25.000 SEK, som ForSea har besluttet at bruge på en miljøinvestering i Helsingborg.
  • Kundeloyaliteten måles hver måned via Net Promoter Score (NPS).  Passagererne angiver, hvor sandsynligt det er, at de vil anbefale rejser med ForSea. Det sker på en skala fra 0-10, hvor 0 slet ikke er sandsynligt, mens 10 er højst sandsynligt. Også kundetilfredsheden måles hver måned.
  • Aktiv rekruttering af nyuddannede søfartsofficerer, som får grundlæggende erhvervserfaring hos ForSea. Søfartsofficerselever gennemfører også dele af deres skibsbaserede uddannelse om bord på vores færger.
  • Deltagelse i arbejdsmarkedsdage og messer sammen med universiteter og højere læreanstalter i Danmark og Sverige.
  • Samarbejde med bistandsorganisationen Human Bridge, hvor indsamling af udstyr og brugt tøj skaber bedre vilkår for mennesker i udsatte lande. Samarbejdet har foregået længe og betød, at Human Bridge i 2018 fik arbejdstøj og udstyr i forbindelse med navneskiftet til ForSea. Tøjet og udstyret genbruges eller sælges for at finansiere forskellige former for bistand.
  • Som en af syv byer i verden deltager Helsingør i "One Planet Living", hvor også ForSea medvirker. Projektet skal øge tempoet i den grønne omstilling på lokalt plan. One Planet Living henvender sig til skoler, organisationer og privatpersoner, som ved hjælp af de 10 principper i projektet skal reducere forbrug og emissioner. ForSea har udarbejdet sine egne mål og handlingsplaner på grundlag af disse principper.
  • Partnerskab med Gröna Städer, hvor ForSeas Adm. direktør Johan Röstin er bestyrelsesmedlem. Gröna Städer er en erhvervsorienteret organisation, der arbejder for flere innovative virksomheder, der fremstiller og eksporterer flere bæredygtige produkter og tjenester.
  • Sponsorering af foldboldholdene FC Helsingør og Helsingborgs IF.
  • Sammen med Bee Charging Solutions åbnede man i foråret 2018 fem ladestationer med 10 ladestandere til elbiler ved ForSeas terminal i Helsingborg. At tilbyde hurtigladning er endnu et skridt i arbejdet med at bidrage til et fossilfrit samfund. Stationerne kan bruges af passagerer, der ønsker at oplade elbilen i forbindelse med turen over Sundet, men også af andre. Et tomt batteri kan oplades til 80 % på cirka 30 minutter.