TrA.Subject

TrA.Announcement

Om denne privatlivspolitik

ForSea Helsingør ApS, CVR 33260040, Bredgatan 5, 252 25 Helsingborg, Sverige, ("ForSea", "Selskabet" eller "vi") og de koncernforbundne selskaber træffer alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at personoplysninger om vores kunder, forhandlere og besøgende af vores hjemmeside bliver behandlet lovligt, rimeligt og på en gennemsigtig måde. ForSea driver færgerne mellem Sverige og Danmark på ruten Helsingborg–Helsingør.

Når du benytter vores mangeartede services, behandler vi dine personoplysninger. Af den grund er Selskabet dataansvarlig for dine personoplysninger og behandler disse i overensstemmelse med denne privatlivspolitik. Denne privatlivspolitik forklarer og giver information om dine rettigheder i relation til Selskabet angående behandlingen af dine personoplysninger, og hvordan du kan udøve dine rettigheder.

Selskabet er engageret i beskyttelsen af dine personoplysninger, og det er vigtigt for os at sikre, at dine personoplysninger bliver behandlet på en sikker måde. Vi overholder alle gældende love og regler, som eksisterer i relation til at beskytte individers privatliv, herunder den danske databeskyttelseslov (lov nr. 502 om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger) og EU Databeskyttelsesforordningen 2016/679 (GDPR) og enhver tilføjelse, ændring eller regulering, der erstatter sådanne love og reguleringer. Vi anvender passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger under hensyntagen til mængden og følsomheden af personoplysningerne.

Det er vigtigt, at du læser og forstår denne privatlivspolitik, før du tager Selskabets services i brug. Du bør ikke anvende vores services, hvis du ikke kan godkende denne privatlivspolitik.

Visse sider på vores hjemmeside indeholder links til tredjeparters hjemmesider. Disse hjemmesider har deres egne privatlivspolitikker, og Selskabet er ikke ansvarlig for disses behandlinger og deres politikker. Som følge heraf bør enhver bruger, som sender oplysninger til eller via disse tredjeparthjemmesider, gennemlæse de privatlivspolitikker, som er publiceret på disse hjemmesider, forud for overførsel personoplysninger til dem.

For information om indsamlingen, håndteringen og opbevaringen af oplysninger, som er indhentet gennem cookies, se "Cookies"-afsnittet nedenfor.

Hvilke personoplysninger indsamler vi og hvorfra?

Hvis du besøger Selskabets hjemmeside, køber en billet til en af de færgeservices, som Selskabet stiller til rådighed, eller på anden vis benytter vores services, vil du afgive oplysninger til os, der i henhold til gældende databeskyttelsesregler anses for at være personoplysninger.

De typer af personoplysninger, som vi indsamler, kan afhængig af konteksten være:

 • navn og kontaktoplysninger inkl. adresse, mobiltelefonnummer og e-mailadresse
 • levering- og betalingsoplysninger, faktureringsoplysninger og andre oplysninger, som du afgiver i forbindelse med billetkøbet til Selskabets services
 • forskellige slags demografiske oplysninger
 • brugernavn og kode til din mobilapplikation ForSea
 • andre oplysninger, som er relevante for kundeundersøgelser, reklame/markedsføring eller tilbud
 • oplysninger om præferencer og interesser, baseret på brugen af Selskabets hjemmeside, og
  brugernavn og kode til onlinebestilling samt oplysninger relateret til profilen.

Vi indsamler dine personoplysninger fra følgende kilder:

 • Selskabets hjemmeside, f.eks. når du køber en af Selskabets services eller produkter, samtykker til anvendelsen af cookies eller tilmelder dig Selskabets nyhedsbrev
 • Den mobilapplikation, som Selskabet anvender f.eks. når du køber en billet til en af Selskabets færgeservices eller bruger GPS-funktionen
 • fra tredjeparter i form af de koncernforbundne selskaber, som Selskabet har antaget med det formål at berige sin kundedatabase
 • direkte fra forhandlere og erhvervskunder, eller
 • sociale medier, f.eks. offentlige profiloplysninger, som er forbundet med kundeengagementer på opslag, der er publiceret af Selskabet, private beskeder, sendt til Selskabets sociale kanaler (så som Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, LinkedIn), modtaget gennem Selskabets social management tool Falcon.io.

Hvorfor behandler vi dine personoplysninger?

Selskabets behandling af personoplysninger har altid et legitimt formal og er altid baseret på minimum ét retsgrundlag. Retsgrundlagene er angivet nedenfor efterfulgt af de formål, som er tilknyttet hvert retsgrundlag.

 • Opfyldelse af en kontrakt: Hvis du har købt en af Selskabets services eller produkter gennemført en ordre på fragt eller leverance, har du indgået en kontrakt med Selskabet. Som resultat heraf behandler vi dine personoplysninger med det formål at håndtere dit køb eller din ordre, for at håndtere og administrere de forskellige services, for at gennemføre betaling så vel som at give dig adgang til Selskabets hjemmeside og de services, som er til rådighed der.
 • Samtykke: Direkte markedsføring (via almindeligt brev eller e-mail), kundeundersøgelser, kundebetjening, nyhedsbreve, kuponer og brochurer.
 • Overholdelse af en retlig forpligtelse: Vi gemmer fakturadokumentation i overensstemmelse med gældende regnskabslove og regulering.
 • Legitime interesser: Med henblik på at kunne tilbyde, gennemføre og forbedre vores ydelser og services er det nødvendigt for os at behandle dine personoplysninger i andre sammenhænge også, f.eks. for at analysere statistikker om køb af billetter og besøg på vores hjemmeside.

I tilfælde af, at en service, som vi stiller til rådighed, kræver dit samtykke, vil vi altid udtrykkeligt anmode dig om at afgive dit samtykke til en sådan service og til behandlingen af dine personoplysninger i relation hertil. F.eks. vil vi anmode om dit samtykke, hvis du ønsker at tilmelde dig Selskabets nyhedsbreve, eller hvis du ønsker at modtage markedsføring og målrettede tilbud.

I forbindelse med afgivelsen af dit samtykke skal du bekræfte, at du har læst denne privatlivspolitik, og at du har samtykket til behandlingen af dine personoplysninger som beskrevet heri.

Tilbagetrækning af samtykke

I tilfælde af, at vi behandler dine personoplysninger baseret på dit samtykke, f.eks. i relation til tilmelding til nyhedsbreve, kan du på ethvert tidspunkt trække dit samtykke tilbage ved at rette henvendelse til kundeservice på nedenstående kontaktoplysninger. En tilbagetrækning kan ske helt eller delvist.

Hvis du ikke ønsker at modtage markedsføring og særlige tilbud fra os, kan du trække dit samtykke tilbage ved at rette henvendelse til kundeservice eller, hvis nyhedsbrevet er sendt på e-mail, via et link i denne e-mail.

Opbevaring af personoplysninger

Selskabet tager alle rimelige skridt for at sikre, at dine personoplysninger bliver behandlet og opbevaret sikkert. Dine personoplysninger vil aldrig blive opbevaret længere, end det er lovligt i medfør af gældende ret, eller længere end det er nødvendigt for at opfylde ovenstående formål. Vi vil behandle dine personoplysninger i følgende perioder:

 • Opfyldelse af kontrakt: Personoplysninger (navn, adresse, telefonnummer, e-mail, betalings- og leveringsoplysninger), som er afgivet til Selskabet i forbindelse med købet eller ordrer, opbevares så længe det er nødvendigt for Selskabets opfyldelse af kontrakten med dig.
 • Retlig forpligtelse: Selskabet gemmer enhver dokumentation, som udgør regnskabsoplysninger i overensstemmelse med gældende regnskabslovgivning.
 • Samtykke: I de tilfælde, hvor vores behandling af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, vil vi kun gemme dine personoplysninger, så længe som vi har dit samtykke hertil.
 • Direkte markedsføring: Personoplysninger, som vi behandler til det formål at udføre direkte markedsføring, kan vi opbevare op til et år efter kundeforholdets afslutning, medmindre du gør indsigelse imod, at dine personoplysninger behandles til direkte markedsføring. Hvis den direkte markedsføring er baseret på dit samtykke, kan vi herudover behandle dine personoplysninger til det formål at udføre direkte markedsføring, så længe dit samtykke er gyldigt.

Cookies

Selskabet benytter såkaldte cookies på vores hjemmeside. En cookie er en lille tekstfil, som sendes fra en hjemmeside til din internetbrowser. Cookien kan ikke identificere dig personligt men kun den internetbrowser, som er installeret på din computer, og den internetbrowser du bruger, når du besøger hjemmesiden. Som følge heraf gemmes forskellige cookies på forskellige computere, hvis du anvender forskellige computere, når du besøger vores hjemmeside. Cookies indeholder ikke virus og kan ikke ødelægge anden information, som findes på din computer.

Cookies er som regel kategoriseret ud fra deres oprindelse og ud fra, hvorvidt de er lagret i din internetbrowser. Cookies kan enten blive sendt til dig fra den hjemmeside, du besøger (dvs. førstepartscookies) eller fra en anden virksomhed, som leverer services til den eksisterende hjemmeside, så som en analyse- og statistikvirksomhed (dvs. tredjepartscookies). Cookies kan også inddeles i midlertidige cookies og permanente cookies. En midlertidig cookie sendes til din computer, så internetsiden kan fungere optimalt under dit besøg, men den slettes, når du lukker din internetbrowser.

En midlertidig cookies funktion er bl.a, at den er aktiveret, når du vender tilbage til en del af hjemmesiden, som du tidligere har besøgt, og dermed letter din færden på hjemmesiden. En permanent cookie opbevares derimod i din internetbrowser og tillader således, at internetsiden genkender din computers IP-adresse, selvom du slukker computeren eller logger af mellem besøgene. Cookien opbevares i et år og slettes herefter.

Selskabet anvender både midlertidige og permanente cookies på vores hjemmeside. Begge typer af cookies er primært nødvendige for funktionaliteten af vores services, for at hjælpe os med at forbedre vores levering af services, for at give dig yderligere funktionalitet eller for at hjælpe os med at sende dig relevant og målrettet reklame/markedsføring. Selskabet bruger herudover tredjepartscookies fra Google Analytics for at undersøge, hvordan man tilpasser og udvikler indholdet på Selskabets hjemmeside på bedste mulige måde.

Google Analytics er en analyseservice til statistiske formål, som tilbydes af Google Inc. ("Google"). Google Analytics samler oplysninger på dit udstyr og gør det muligt at analysere din anvendelse af Selskabets hjemmeside og vores mobilapplikation.

Oplysningerne vil i udgangspunktet blive overført til og lagret i en Google server i USA. Dog vil IP-adresser, som er indsamlet af tredjepartscookies indenfor EU/EØS, blive afkortet og dermed anonymiseret forud for overførslen til USA, hvilket indebærer, at det ikke vil blive betragtet som personoplysninger. For yderligere information om brugen af Google Analytics i mobilapplikationen henvises til den specifikke privatlivspolitik angående applikationen.

De fleste internetbrowsere har en standardindstilling, som accepterer brugen af cookies. Du kan nemt fravælge, at Selskabets hjemmeside lagrer cookies på din computer via en indstilling i din internetbrowser, herunder blokere cookies eller slette cookies, der er lagret på din computer. Vær opmærksom på, at hvis du fravælger cookies, kan det medføre, at nogle funktioner på vores hjemmeside ikke længere virker sikkert og tilstrækkeligt, og nogle services kan ikke benyttes. Det er i brugervejledningen til din internetbrowser eller i den anvendelsesfunktion, der normalt er tilgængelig i webbrowseren, angivet, hvordan du sletter eller ændrer cookieindstillingerne.

Ændringer til denne privatlivspolitik

Bemærk, at betingelserne i denne privatlivspolitik kan blive ændret. Enhver ny version vil blive publiceret på Selskabets hjemmeside. På baggrund heraf bør du jævnligt gennemgå betingelserne for at sikre, at du er tilfreds med ændringerne. Foretages der væsentlige ændringer, vil vi, hvis du har givet os din e-mailadresse, sende dig en e-mail for at gøre dig opmærksom på ændringerne.

Hvis ændringerne angår behandling af personoplysninger, som er baseret på dit samtykke, vil vi give dig mulighed for, at du på ny afgiver dit samtykke til behandlingen, som er baseret på de nye præsenterede betingelser.

Kontakt os

Hvis du har nogen spørgsmål i relation til denne privatlivspolitik, hvis du har mistanke om forekomsten af et sikkerhedsbrud, eller hvis du ønsker at kontakte os i relation til informationen i denne privatlivspolitik, kan du rette henvendelse til vores data protection manager eller vores kundeservice på følgende kontaktdetaljer.

ForSea Helsingborg AB

Att: Customer service
Bredgatan 5
252 25 Helsingborg
Sweden
kundservice@forseaferries.com
+ 46 42 18 60 00

ForSea Helsingborg AB

Att: Data protection manager
Bredgatan 5
252 25 Helsingborg
Sweden
gdpr.privacy@forseaferries.com