TrA.Subject

TrA.Announcement

En bæredygtig færgerute

ForSea driver en bæredygtig færgerute og anvender moderne teknologi for at reducere miljøpåvirkningen, mens der løbende arbejdes med at styrke Øresundsintegrationen.

Allerede tilbage i 1990’erne begyndte vi at bruge et renere brændstof i vores færger for at reducere udledningen af forurenende svovloxid, og i 2007 var vi nogle af de første i verden, der installerede katalysatorer på vores maskiner. Dette har nærmest fuldstændig reduceret udledningen af skadeligt kvælstof. I 2018 lancerede vi batteridrift på vores to færger Aurora og Tycho Brahe, hvilket naturligvis var en vigtig milepæl i vores historie, og noget vi er stolte af. Men vi stopper ikke her. Ambitionen er at opnå en drift, der er absolut udledningsfri inden 2030, og vores arbejde mod en reduceret miljøpåvirkning fortsætter derfor ihærdigt.

ForSea og færgeruten bidrager endvidere til lokalsamfundene på begge sider af Øresund gennem jobskabelse og støtte til kultur, uddannelsesområdet og erhvervslivet.

Rejsen over Øresund er også rejsen mod zero-emission

Sveriges langsigtede klimamål er helt at ophøre med nettoudslip af drivhusgasser i 2045. Det mål vil ForSea nå inden da.

Vi har kun en planet, og en af de ting, vi som rederi kan bidrage med for en bæredygtig verden, er aktivt at passe på havmiljøet. ForSea har altid været miljøbevidste, og vi har siden 2007 levet op til de emissionsregler, som blev indført i 2015. Med vores batteridrevne færger tager vi et kæmpe skridt fremad for at sikre mindre udslip, røg og støj. Og vi går ikke på kompromis med effektiviteten. Takket være en banebrydende teknologi og vores mange dygtige medarbejdere vil overfarten også med batteridrift blot tage 20 minutter som hidtil.

verdensmaal

Sammen for en bæredygtig fremtid

ForSea vil bidrage til det fælles arbejde for en mere bæredygtig verden og har siden 2019 fokuseret på syv af FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling. Målene er valgt ud fra, hvor vi kan gøre den største forskel. Her ser du vores mål og hvordan vi som virksomhed og du som individ kan bidrage til arbejdet.  

Lad bilen på 20 minutter

Benyt Mer ladestationerne ved drive-in i Helsingborg og lad din bil til 80% kapacitet på ca. 20-30 minutter. 

Du finder ladestationerne på følgende koordinater: 56°02'22.5"N 12°41'42.2"E

Projektet er delfinansieret af Klimatklivet, igennem Naturvårdsverket.

Lad din bil let og enkelt

I samarbejde med elladeoperatøren Mer har vi etableret Sveriges største bilmærke-uafhængige ladeplads med hurtigladning. Ladepladsen er placeret ved vores drive-in i Helsingborg (Bredgatan 5), og består af 5 hurtigladestationer med 10 ladepladser. Du kan enten tanke inden du kører ombord på færgen, eller benytte ladestationerne efter du er kørt i havn i Helsingborg.

Tag blot tredje afkørsel i rundkørslen, umiddelbart efter tolden i Helsingborg - ladepladsen ligger venstre side. 

Kom forrest i køen

Når du lader på vores ladestationer, kommer du forrest i køen, når der køres ombord på færgen til Helsingør. Kør til manuel betjening og vis din app.

For at kunne lade på ladestationerne, skal du bruge en app fra Mer, der er tilgængelig til både iOS og Android. Prisen på opladningen af ​​bilen er styret af hvilket abonnement du har. Du kan bruge appen i hele Mers offentlige ladenetværk i Sverige, Danmark og Tyskland.

batterier

Vores batterier

Banebrydende teknologi for en grønnere rejse

I 2018 blev batteridriften indviet på vores to færger Aurora og Tycho Brahe. Med hjælp af det allernyeste inden for batteri- og automationsteknologi blev de to ældre færger konverteret til nogle af verdens mest højteknologiske og bæredygtige færger. 

En helautomatisk laserstyret robotarm kobler på færgerne for at lade, hver gang de er i havn. På bare 8 minutter lades batterierne med tilstrækkelig meget el, så det rækker til en overfart på tyve minutter, hvilket sikrer at færgerne fortsat kan opretholde den meget frekvente sejlplan.

Færgerne lades med ”grøn el” fra ikke fossile kilder som vind, vand og sol og alle direkte udslip elimineres helt ved rejsen på batterier. ForSeas direkte udslip fra færgerne kan derfor samlet reduceres med hele 65%. 

100% Electric Ferry Crossing | Fully Charged 4k
Transforming maritime transportation in sustainable ways

Ofte stillede spørgsmål om batteridrift

Hvorfor er batteridrift bedre for miljøet end traditionelle drivmidler?

Ved brændstofdrift skaber vi vores egen el igennem dieselmotorerne. Præcis som med andre fossile brændstoffer, udleder forbrændingen af diesel kuldioxid, svovldioxid, nitrogenoxid og partikler, som alle har stor påvirkning på vores miljø. Ved batteridrift derimod lades batterierne af el, som produceres i land.

Udledningen herfra, afhænger af produktionsmetode. Vi har valgt grøn el, baseret udelukkende på ikke-fossile kilder som vind, vand og sol, og emissionen er derfor lig nul på begge vores batterifærger. Totalt på overfarten reduceres den direkte udledning med omkring 65%, da Aurora og Tycho Brahe sejler flere ture end de andre færger.

En anden fordel som batteridrift har i forhold til dieseldrift er at energiforbruget mindskes og effektivitetsniveauet øges. Når en dieselmotor genererer el, forsvinder en stor del af energien som spildvarme. Man fyrer for gråspurvene så at sige. Dette spild er betydeligt mindre ved batteridrift, og det totale energiforbrug bliver derfor 40% mindre ved batteridrift end ved dieseldrift. Sidst, men ikke mindst, så mindskes støjniveauet betragteligt, når færgerne sejler på el, hvilket ikke blot er til glæde for os der sejler med færgen og vores naboer, men også for marinelivet i Øresund.

Hvor længe holder batterierne og hvor er de placerede?

De batterier, Aurora har i dag, har en forventet levetid på ca. 5 år. Batterierne med tilhørende udstyr er placeret i fire store containere på øverste dæk, mellem skorstenene. Totalt er vægten på færgen øget med 280 ton.

Tycho Brahe har fået en anden type af batterier installeret end hvad hun havde fra starten. Det indebærer flere batterier, en højere kapacitet og en længere levetid en Aurora.

Det skal bemærkes at når vores færger ikke længere kan bruge batterierne, fordi kapaciteten er for lav, så kan de i stedet anvendes til fx batterilager eller andre forbrug, som ikke har samme kapacitetsbehov som vores færger. Den totale livslængde kan derfor være meget længere end de nævnte 5-10 år.

Hvor lang tid tager det at lade batterierne?

At lade batterierne tager cirka 7–9 minutter. Dette er tilstrækkeligt til turen over Sundet.

Hvor meget energi lader vi ad gangen?

Hver overfart forbruger ca. 1.175 kWh, hvilket svarer nogenlunde til forbruget i en gennemsnitlig husholdning på en måned. I hver havn står fastmonterede tårne med robotarme, der automatisk kobler batterierne til elnettet, når færgen lægger til kaj. Anlægget lader med 10,5 kV, 600 Amp og 10,5 MW. Det betyder, at vi altid har et overskud af el, der kan benyttes i tilfælde af manglende ladning eller hvis overfarten tager længere tid end forventet.

Aurora har en total batterikapacitet på 4,1 MWh, mens Tycho Brahe har hele 6,4 MWh.

Had sker der, hvis batterierne ikke kan lades eller vi løber tør for strøm?

Hvis batterierne af en eller anden årsag ikke kan lades, kan færgen sejles enten i hybriddrift eller i dieseldrift. Samtlige maskiner er bibeholdt ombord, og skulle batterierne tømmes helt eller delvist, er det muligt at skifte til diesel igen eller sejle med hybriddrift, hvilket indebærer en kombination af diesel og batteri.

Hvad har det kostet at konvertere færgerne til batteridrift?

Hele projektet er budgetteret til 300 mio. SEK. Projektet er sam-finansieret med INEA under den Europæiske Union, som har bidraget med 120 mio. SEK.

Forfatteren har det fulde ansvar for denne publikation. Den Europæiske Union fralægger sig ethvert ansvar for brugen af oplysningerne i publikationen.

dengronnerejse

Vores bæredygtighed

En grønnere rejse

Den 9. november 2018 begyndte Aurora og Tycho Brahe at sejle på batteri.

Siden introduktionen af batteridriften har vi reduceret CO2 udslippet med hele 25.000 ton! Det betyder, at alle levende væsener på land og under kølen kan glæde sig over et fredeligere miljø uden forstyrrende støj og irriterende vibrationer.

Batteridriften på Aurora og Tycho Brahe gør det muligt for at reducere vores CO2 udslip på færgelinjen Helsingør-Helsingborg med 65% pr. år (sammenlignet med traditionelle drivmidler) – det svarer til 23.000 ton CO2.

Vidste du, at... en reduktion af CO2-udledning på 65% svarer til ca. 23.000 tons? Det er lige så meget som ca. 7.600 ferierejser til Thailand genererer! (kilde)

Dette gør os til verdens første højintensive batteridrevne færgelinje – mindst ligeså hurtig, sikker og punktlig som altid, men langt mere venlig i forhold til miljøet og vores elskede sund. Vores batteridrevne færger er et stort skridt på vejen af vores bæredygtige rejse for at blive en endnu grønnere færgelinje. Vi fortsætter vores arbejde med at finde nye løsninger og blive endnu mere klimasmarte.Vi nøjes ikke med destinationen Helsingborg-Helsingør – vi tænker på fremtiden - for din skyld, for hele regionen og for vores miljø.

Ansvarsfuld genanvendelse

Vi arbejder til stadighed med at reducere vores affald og tage mere ansvar for at blive endnu mere miljøvenlige.

For eksempel havner alle vores biologiske rester fra køkkenet på biogasanlægget i Helsingborg, hvor det omdannes til biogas og biogødning!

Vidste du… at 1 kg madaffald kan få en gasbil til køre 1,3 km!?

Vi har arbejdet fokuseret på at udskifte alle engangsartikler, så de nu er produceret af genbrugs- eller biobaseret materiale, og vi nærmer os vores mål på 100%. Vi forventer at nå målet i begyndelsen af næste år.

Vidste du… at det er muligt at lave engangsartikler af både majsstivelse og sukkerrør!?

For os er det en selvfølge, at vi tager ansvar og ikke pumper affald ud i havet. Det såkaldte sort- og gråvand transporteres i land via det kommunale afløb, mens olieholdigt vand sendes til Stena Recycling for videre håndtering.

Bæredygtig energi

Siden 1. januar 2019 er al vores elektricitet i virksomheden helt grøn. Det betyder, at den el vi køber, kun kommer fra ikke-fossile brændstoffer såsom vand, vind og sol. 

Takket være denne ændring sparer vi miljøet for ca. 300 tons CO2 mere end hidtil. Udover at kontrollere og have styr på vores energikilder arbejder vi også på at reducere vores energibehov. Til dette arbejde har vi etableret to forskellige grupper, der består af personale fra forskellige afdelinger.

Vidste du… at 300 tons CO2 modsvarer ca. 100 flyrejser til Thailand t/r!?

ECO-drivinggruppen er en samling nautiske befalingsmænd, der sammen arbejder med forskellige strategier for at finde den mest optimale og mindst energikrævende måde at få skibene til at sejle mellem Helsingborg og Helsingør. For at hjælpe på denne front blev der i løbet af året installeret et nyt energimålingssystem, der har viste sig at være meget effektivt, og efter det nye målesystem er taget i brug, har ECO-drivinggruppen været i stand til at reducere forbruget med mellem 5-10%. 

Ud over ECO-drivinggruppen har vi også en gruppe teknikere, der arbejder med spørgsmål i forhold til energibesparelse. Deres opgave at finde tekniske løsninger, der reducerer energiforbruget. De har for eksempel udskiftet belysning, frekvensstyrede pumper og installeret induktionsovne. I 2018-19 gennemførte vi tiltag, som reducerede forbruget med ca. 400.000 kWh. I løbet af 2020 har vi skiftet søvandspumperne på Aurora, hvilket sparer ca. 200 MWh/år. På kajen i Helsingør er al belysning skiftet ud med LED, hvilket forventes at give en besparelse på omkring 70 MWh/år.

Vidste du… at 400 000 kWh svarer til ca. halvdelen af det samlede forbrug på land i Helsingør!?

Klimasmart mad

Mad har en stor påvirkning på vores miljø, og derfor er det en meget vigtig del af vores bæredygtighedsarbejde.

I køkkener, cafeterier og restauranter er der et stort fokus på at blive mere klimasmarte. Bl.a. bruger vi primært lokalproducerede fødevarer og øger hele tiden antallet af økologisk certificerede produkter. Kokkene tilbereder klimasmart kød og mere vegetarisk, og arbejdet med reduktion af madspild er en naturlighed for os.

I december 2019 blev vi som det første rederi i Skandinavien MSC-/ASC-certificerede på alle serveringssteder ombord; café, restaurant og bar. Med andre ord serverer vi udelukkende bæredygtig fisk og certificeret fisk og skaldyr.

Friske fisk for en bæredygtig fremtid

Siden december 2019 er vi det første rederi i Danmark og Sverige, der er MSC- og ASC-certificeret. Vi er desuden også det første rederi i verden, der kun serverer MSC- og ASC-mærkede fisk og skaldyr. 

Vi serverer naturligvis hverken rød- eller gulklassificerede fisk. Derfor serveres der for eksempel ikke ål på vores julefrokostbord. Andelen af MSC- og ASC-certificerede fisk ligger i dag på 100% fra december 2019. Hvert år serverer vi ca. 26 ton fisk og skaldyr ombord på vores færger. Det kan synes som en lille indsats, men det gør en stor forskel for havet og miljøet, når man tænker over, hvor mange mennesker, vi serverer for hvert år. Det skal nemlig være nemt for vores gæster at træffe det rigtige valg!

Læs mere om vores MSC-certificering.

Social bæredygtighed

Det er ikke kun i forhold til vores fartøjer, at vi arbejder for et bedre miljø. Vi hjælper også med at skabe et bedre miljø for os mennesker. Vi tager et socialt ansvar både i vores nærmiljø og på vores produktionssteder. Læs mere om nogle af vores projekter.

Seabin
I november 2018 blev vi hædret med den prestigefyldte pris ’Helsingborg Stads Miljöpris’. Vi valgte at reinvestere pengene i miljøet og Helsingborg, og installerede derfor en Seabin i Helsingborg havn. I 2020 har vi også installeret en SeaBin i havnen i Helsingør.

En Seabin er en slags skraldespand, der ligger med sin åbning i havoverfladen. Konstruktionen er fastgjort til kajen og har en lille pumpe i bunden, der suger havvandet ind gennem åbningen. Skrald, der har en størrelse på 2 mm – 30 cm får plads i Seabin’en, der kan rumme 20 liter skrald. Den er i øjeblikket placeret ved Pub Ro i den nordlige del af havnen og tømmes dagligt af Helsingborg Yacht Club.

Igennem mange år har havet været benyttet som affaldsdepot og konsekvenserne er ødelæggende. Med vores Seabin ønsker vi at ’rydde op’ og fjerne en lille del af alt det skrald, der flyder rundt, og samtidig skaber vi forhåbentlig engagement og kundskab blandt almenheden.

Arbejdet imod et "grønnere" hav er i fuld gang!

Havrejsen
Et af vores mere langsigtede mål er at bidrage til FN's verdensmål for bæredygtig udvikling nr. 14, der sigter mod bæredygtige have – og her har vi været med i projektet Havrejsen. 

Havrejsen forløber over en uges tid hvert år forskellige steder i Sverige. Dykkere fra hele landet samles for at undersøge, hvordan det står til med vores hav og søer. I år var det Helsingborgs Sportsdykkerklub og Helsingborg som by, der var værter for arrangementet, og vi ville naturligvis også at være med samt bidrage til projektet.

På ForSeas regning udførte dykkerne forskellige undersøgelser. En af undersøgelserne havde for eksempel til hensigt at se, om det har været positivt for det marine liv at forstærke kajen i Helsingør med store stenblokke i stedet for at have glatte overflader. Resultatet viste, at valget af stenblokke var en succes i forhold til et rigt og sundt dyre- og planteliv.

Dykkerne lavede også målinger af undervandslyden fra vores fartøjer for at se, om støjen under vandet blev reduceret ved batteridrift. Også her viste resultatet sig at være meget positivt. Ikke alene kan alle på land nyde vores stille fartøjer, men også under vandoverfladen er det blevet mere roligt og støjsvagt.

Starting Chance
Vores vinkoncept Selected Wines består af udvalgte vine hvor der er taget hensyn til kvalitet, bæredygtighed og socialt ansvar. Med dette koncept bidrager vi til en hjælpeorganisation i Sydafrika, hvor børnene er i fokus.

Bæredygtighed handler ikke kun om miljøet men også om socialt ansvar, og vi har valgt at støtte hjælpeorganisationen Starting Chance. Organisationen retter sig mod børn i børnehaveklassealderen i nogle af Kapstadens mest udsatte områder. Starting Chance giver børnene en mulighed for at være i trygge, sikre rammer i dagtimerne og samtidig forberede dem til skolestart. Vi ønsker at tage et ansvar, der strækker sig længere end selve salget af vinen, og derfor bidrager vi med et beløb til Starting Chance for hver vinflaske, der sælges.

Fra juli 2019 og frem til juni 2020 har vi skænket ca. 84.000 DKK til Starting Chance. Tallet er omregnet fra Euro (11.300 EUR) til danske kroner.

guldfisken

Et nemmere valg for vores gæster

Hvor meget CO2e ligger der på din tallerken?

Som en del af vores indsats i forhold til bæredygtighed beregner vi nu CO2e-udslippet på alle retter, der tilbydes i vores restaurant og på vores caféer. Vi bruger Klimatos værktøj til at lave beregningen, og den baseres på CO2e-udslip og andre miljøpåvirkninger, der opstår under produktion og distribution af et produkt.

ForSea vinder miljøpris

I december sidste år blev vi, som det første rederi i Sverige og Danmark, MSC- og ASC-certificeret. Nu har vi vundet den ærefulde pris ”Guldfisken”, som uddeles af MSC/ASC-organisationerne. Vi er naturligvis stolte over vores arbejde og over at modtage denne prestigefulde pris. Ombord serverer vi udelukkende MSC- og ASC-mærket fisk og skaldyr, og totalt serveres 26 ton MSC/ASC-certificeret fisk og skaldyr hvert år, hvilket gør en stor forskel for miljøet.

Læs mere

Bæredygtighedsrapport 2022

Læs vores bæredygtighedsrapport for 2022, som er i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitel 6 i den svenske ÅRL.

Bæredygtighedsrapport

Miljøpolitik

Læs vores miljøpolitik.

Miljøpolitik

baeredygtihedscert

Nyhedsmail

Databeskyttelsesforordningen (GDPR) ForSea Helsingør ApS lagrer dine data i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen (GDPR). Vi gemmer dine oplysninger for at kunne give bedre og mere målrettede tilbud til den enkelte kunde. Du kan til hver en tid framelde dig vores nyhedsmails, og anmode ForSea om at få slette alle dine oplysninger. Med din tilmelding til vores nyhedsmail, giver du samtykke til at vi gemmer dine oplysninger og anvender disse i forbindelse med målrettede tilbud. Læs mere om privatlivspolitik.