TrA.Subject

TrA.Announcement

Koncernens rapport over ændringer i egenkapital

(TSEK) Aktiekapital Øvrig indskudt kapital Anden egenkapital inklusive årets resultat Egenkapital, der kan henføres til moderselskabets aktionærer, i alt Ejerandele uden bestemmende indflydelse Egenkapital i alt
             
Indgående balance pr. 2017-01-01 50 108 977 -367 692 -258 665 0 -258 665
Årets resultat ifølge godkendt balance 2016     -134 263 -134 263 0 -134 263
Omregningsforskelle     63 800 63 800 0 63 800
Værdiændringer, i alt 0 0 63 800 63 800 0 63 800
Transaktioner med ejere:            
Modtagne aktionærindskud   500 000 0 500 000 0 500 000
Transaktioner med aktionærer, i alt   500 000 0 500 000 0 500 000
             
Udgående balance pr. 2017-12-31 50 608 977 -438 155 170 872 0 170 872
             
Indgående balance pr. 2018-01-01 50 608 977 -438 155 170 872 0 170 872
Årets resultat     -114 438 -114 438 0 -114 438
Omregningsforskelle     97 390 97 390 0 97 390
Værdiændringer, i alt 0 0 97 390 97 390 0 97 390
             
Udgående balance pr. 2018-12-31 50 608 977 -455 203 153 824 0 153 824

Aktiekapitalen består af 500 aktier à en kursværdi på 100 SEK.

Moderselskabets rapport over ændringer i egenkapital

(TSEK) Aktiekapital Reservfond Balanserad vinst eller förlust Årets resultat Summa eget kapital
           
Indgående balance pr. 2017-01-01 50 0 90 395 -28 084 62 361
Disponering af foregående års resultat     -28 084 28 084 0
Fusionsresultat     1 502   1 502
Årets resultat       -1 107 -1 107
           
Transaktioner med ejere:          
Modtagne aktionærindskud     500 000   500 000
Udlodning til ejere     -40 000   -40 000
Transaktioner med aktionærer, i alt 0 0 460 000 0 460 000
           
Udgående balance pr. 31 december 2017 50 0 523 813 -1 107 522 756
           
Indgående balance pr. 2018-01-01 50 0 523 813 -1 107 522 756
Disponering af foregående års resultat     -1 107 1 107 0
Årets resultat       -81 058 -81 058
           
Transaktioner med ägare:          
Modtagne aktionærindskud     0   0
Udlodning til ejere     0   0
Transaktioner med aktionærer, i alt 0 0 0 0 0
           
Udgående balance pr. 31 december 2018 50 0 522 706 -81 058 441 698

Aktiekapitalen består af 500 aktier à en kursværdi på 100 SEK.