TrA.Subject

TrA.Announcement

2018 var året, hvor den blå rejse også blev den grønneste. Rejserne på vore smukke, blå vandvej over Øresund fik en stærk miljøprofil med indførelsen af batteridrift på færgerne Aurora og Tycho Brahe. Dermed signalerer vi en omstilling, som gør en traditionel rederivirksomhed til en moderne, selvbevidst virksomhed, hvor bæredygtighed er en central del af de oplevelser, vi leverer hver eneste dag. Nu er hele forretningsmodellen baseret på, at vi skal minimere vores miljøpåvirkning. Efter min mening er det vanskeligt at tage tydeligere stilling til bæredygtighed.

Sindrigt og miljøvenligt

Indførelsen af batteridrift har været et omfattende projekt, som det har taget flere år at gennemføre, og som har budt på store tekniske udfordringer og sindrige løsninger. Når de to færger anvender batteridrift fuldt ud, reduceres kuldioxidemissionerne med 65 procent. Selvfølgelig falder energiforbruget og udledningerne af svovl- og kvælstofoxider også. Hertil kommer, at støj, røg og vibrationer forsvinder. Det giver bedre arbejdsmiljø for medarbejderne og miljøforbedringer for de omkringboende i vores to hjembyer, Helsingborg og Helsingør.

Den grønne rejse fortsætter nu. I hele virksomheden fokuseres der nu mere på bæredygtighedsspørgsmålene end tidligere. De knyttes til mål, nøgleindikatorer og regelmæssige målinger, som videreformidles heldækkende gennem bæredygtighedsrapporten.

Vi er ForSea

Hvis batteridriften var den ene store begivenhed i 2018, var indførelsen af det nye varemærke den anden. Vi er blevet ForSea og har fået vores egen grønnere identitet. Selve navnet indfanger, at havet og dets nærmiljø er fokus for virksomheden, men også, at vi er fremsynede og moderne i det, vi laver og tilbyder kunderne. Den nye identitet er vigtig i kontakterne med kunder, leverandører og andre eksterne interessenter. Over for dem tydeliggør vi, at ForSea står for bæredygtige møder mellem mennesker og idéer, bidrager til at knytte Øresundsregionen sammen og skaber forudsætninger for nye forretninger. Identiteten er også vigtig for os ForSea-medarbejdere, som skal føle, at vi nu står på egne ben og har indledt en udviklingsrejse, som alle deltager i og kan være stolte over. Det er en grøn kulturrejse, som gennemføres i ForSea, hvor vi dels inddrager chefer og fokuserer på ledelsesspørgsmål på en ny og omfattende måde, dels udvider arbejdet med at opstille og følge op på mål i hele virksomheden.

At vi netop tilbyder en rejse har været af grundlæggende betydning for udformningen af billedet af ForSea. Et af de bærende budskaber i varemærkeprofilen er "den lille store rejse". Budskabet indfanger, at vi tilbyder alle kunder en oplevelse, uanset om de rejser med os for at pendle, shoppe, sejle frem og tilbage, være turist, transportere gods eller for at slappe af et øjeblik. På den korte tur over Øresund skal ForSea på alle niveauer være en attraktiv leverandør af oplevelser, som gør indtryk og føles mindeværdige. Ved at udvikle oplevelserne om bord bidrager vil samtidig til at gøre Helsingborg og Helsingør til mere attraktive destinationer for turister og andre besøgende.

Vokse rentabelt og bæredygtigt

Med en tydelig bæredygtighedsprofil og et nyt væremærke i ryggen sigter ForSea nu på at øge både vækst og rentabilitet i de kommende år. Målet er at øge antallet af passagerer til 9 millioner i 2023, blandt andet ved at udvikle tilbud og oplevelser til de forskellige kunder, som rejser med os. Lige så vigtigt er det at udbygge vores digitale platforme, så billetkøb, shoppingtilbud og meget andet kan håndteres på en smidig måde ad disse kanaler.

Samtidig ser vi, at vores vandvej er et konkurrencedygtigt og mere miljøvenligt alternativ til godstransporter til, fra eller via Øresundsregionen. Færgerne tilbyder en genvej. I takt med at miljøargumenterne får større vægt i transportbranchen, er jeg sikker på, at ForSea i endnu højere grad ses som det mest bæredygtige og mest omkostningseffektive rutevalg.

Til sidst vil jeg gerne takke alle medarbejdere for deres fine indsats igennem 2018. Det blev et intensivt år med flere store forandringer, men frem for alt året, hvor vi lagde grunden til en spændende udviklingsrejse, som først lige er begyndt.