TrA.Subject

TrA.Announcement

Godskunderne vil have pålidelighed og kapacitet. Det tilbyder ForSea – døgnet rundt og på alle årets dage. Vores flydende bro har en afgangsfrekvens, som gør transporterne over Øresund enkle og fleksible. Vandvejen mellem Helsingborg og Helsingør er samtidig et grønt alternativ, som sparer tid, skåner miljøet og giver chaufførerne mulighed for at slappe af for en lille stund. Genvejen med ForSea kan afkorte den kørte strækning med 40-50 kilometer og reducerer dermed emissionerne fra lastbiltrafikken.

Et stærkt 2018

I 2018 voksede volumen inden for godstrafikken med 5,8 procent sammenlignet med året før. Dermed fortsætter de seneste års positive udvikling i volumen, som afspejler de stærke konjunkturer på ForSeas markeder.

I årets løb fortsatte arbejdet med at forenkle indtjekningen ved terminalerne. Omkring 65 procent af alle tunge køretøjer har bestilt plads på forhånd og kan dermed benytte ForSeas automatiske indtjekning, som sparer tid og letter både fakturering og andre former for administrativ behandling. Det arbejde går videre i 2019, hvor målet er, at andelen af automatiske indtjekninger skal nå over 70 procent.

Fokus på to markeder

Omkring 50 procent af de godsmængder, der håndteres, er transittrafik, der kommer fra – eller hvis endelige bestemmelsessted – er det europæiske kontinent. De øvrige mængder skal til Øresundsregionen, især Københavnsområdet samt andre større forbrugermarkeder i Skandinavien. ForSea håndterer også transittrafik til Norge og Finland. Et af de mest spændende vækstområder er transporter mellem Jylland og Skåne.

Kunderne er vognmandsfirmaer og speditører. De arbejder på et konkurrenceudsat marked, der et kendetegnet af et hårdt prispres og nye aktører, som gradvist tager markedsandele fra de etablerede virksomheder. ForSea konkurrerer især med de vejtransporter, som går via Øresundsbroen. For 2018 vurderer man, at broens andel af vejtransporterne over Øresund udgør 52 procent. ForSeas forbindelse stod for de resterende 48 procent.

Miljøtilpasset godshåndtering

Det er ikke bare de kortere strækninger, der gør vores flydende bro til et grønt alternativ. I foråret 2018 blev to færger konverteret til batteridrift. Det medførte en reduktion i emissionen af kuldioxid, svovldioxid, kvælstofoxid og partikler med omkring 65 procent for den samlede færgetrafik.

Bæredygtighedsspørgsmålene får stedse større betydning i hele leverandørkæden. Derfor vurderer ForSea mulighederne for at bidrage med miljønøgletal, som kunderne kan bruge til at måle miljøbelastningen ved deres transporter. I en ekstremt konkurrenceudsat branche har miljøaspekter generelt vanskeligt ved at konkurrere med økonomiske overvejelser. Vi mener imidlertid, at miljønøgletal har fremtiden for sig i virksomheder, hvor bæredygtighedskravene nu øges, og hvor det at vælge den rigtige rute kan gøre en forskel.

”For os er sikkerheden en naturlig del af bæredygtighedsarbejdet. Hvert år håndterer ForSea hundredvis af transporter med farligt gods på vores færger – en håndtering, der er kendetegnet ved professionalisme og høj sikkerhed i alle trin.”