TrA.Subject

TrA.Announcement

ForSea driver færgeruten mellem Helsingborg og Helsingør. Gennem bæredygtige transporter med hyppige og præcise afgange i alt slags vejr krydser færgerne Øresund, så mennesker kan mødes og regionen udvikle sig.

Vision

Vi skal være den mest bæredygtige og kundefokuserede koncern, som stræber efter zero-emission.

Forretningsmodel

Vi sejler med høj frekvens og pålidelighed med minimal miljøpåvirkning og høj sikkerhed. Vi yder en god service. Vi fører mennesker og virksomheder sammen.

Om os

En flydende bro

 ForSea driver færgeforbindelsen mellem Helsingborg og Helsingør med næsten 50 000 færgeafgange om året i et af Nordeuropas mest trafikerede farvande. Færgetrafikken er en selvfølgelig del af infrastrukturen, som bidrager til, at mennesker mødes, og regionen udvikler sig. I 2018 transporterede vi mere end 7 millioner passagerer, 1,3 millioner personbiler, 450 000 lastbiler og 16 000 busser trygt og sikkert over Øresund. Færgeforbindelsen er en "flydende bro" med flere afgange i timen døgnet rundt. Ud over høj frekvens og pålidelighed er de stærkeste konkurrencefordele kapaciteten, de bæredygtige transporter og oplevelserne om bord.

Fokus på passagerer og gods

ForSea har omkring 750 medarbejdere og orienterer sig mod to kundesegmenter – passagertrafik og fragt, hvor passagertrafikken er den største indtægtskilde. Denne trafik omfatter pendling, erhvervsrejser, turisme samt rejser med alle mulige formål lige fra madoplevelser til shopping og afslapning om bord. For godstrafikken i regionen sparer vandvejen mellem Helsingborg og Helsingør både tid og skåner miljøet. Omkring halvdelen af det gods, der transporteres på færgerne, bliver i Øresundsregionen. De øvrige mængder er transittrafik til eller fra andre markeder i Norden og det europæiske kontinent.

Den blå rejse er også den grønneste

ForSea skal være den mest moderne og effektive transportmulighed over Øresund, men også den mest bæredygtige. Vi har længe arbejdet på at minimere færgeforbindelsens indvirkning på miljøet i Øresundsregionen. I 2018 tog vi endnu et stort skridt i bæredygtighedsarbejdet med indførelsen af batteridrift på færgerne Tycho Brahe og Aurora. Med batteridriften reduceres emissioner, energibehov, røg og støj. Det bidrager kraftigt til, at den blå rejse også er den grønneste.

Varemærke

I 2018 skiftede vi navn og blev til ForSea. Navnet og varemærket afspejler, at vi er en moderne virksomhed med en passion for havet, som bidrager aktivt til Øresundsregionens fremtid, men også, at ForSea står for bæredygtige møder mellem mennesker, idéer og lande samt skaber forudsætninger for nye forretninger.

ForSea – hvorfor er vi til

Vi er det regionale forbindelsesled mellem mennesker, der drives af fremtidens muligheder

ForSea – mærkemanifest

20 minutter – længere tager det ikke at krydse Sundet. Men rejsen er langt mere end blot en effektiv transportform. Det er en pause, der giver ny energi på rejsen, de perfekte omgivelser til at snakke med andre, for nogen er det et engagerende arbejde, og det kunne endda være et lille eventyr til søs. For at sikre, at ikke kun vi, men også havet og planeten stadig er her til de kommende generationer, handler vi bæredygtigt i stort og småt – hele tiden i søgen efter morgendagens muligheder. Så igen: 20 minutter er ikke meget, men sammen kan vi nå langt.