TrA.Subject

TrA.Announcement

Den strategiske dagsorden er baseret på mål inden for fire fokusområder. Ved gradvist at forbedre vores position på disse områder sikrer vi en rentabel og bæredygtig vækst på lang sigt inden for ForSea.

Miljø

En bæredygtig virksomhed, hvor miljøpåvirkningen minimeres.

  • Reducere emissioner fra skibene og energiforbruget
  • Reducere det samlede antal farlige kemikalier
  • Øge den samlede mængde af genvundet affald

Kunder

Tilbyde de rigtige tjenester på det rigtige tidspunkt ved at kende vores kunder.

  • Øge antallet af kunder til 9 millioner i 2023
  • Øge kundetilfredsheden

Medarbejdere

Vi skal være en attraktiv arbejdsplads for at tiltrække de bedste medarbejdere.

  • Sikre, at medarbejderne er tilfredse
  • Sikre tilfredshed med ledelsen i ForSea

Digital udvikling

Alle produkter og tjenester skal sælges via alle digitale kanaler.

  • Øge andelen af kunder, der køber billetter digitalt
  • Øge antallet af downloads af ForSea app'en
  • Øge antallet af godskunder, der benytter vores Self Service