TrA.Subject

TrA.Announcement

ForSea er en stolt del af bybilledet i Helsingborg og Helsingør. I den rolle tager vi teten i udviklingsspørgsmål, som gør en forskel for passagererne og regionen, som vi er stærkt forankret i. Det er menneskerne i ForSea, som gør dette muligt. Derfor lægger vi stor vægt på at tiltrække, rekruttere og beholde dygtige medarbejdere.

Tydeliggøre vores kultur

Vi står for innovativ og dynamisk kultur, som får medarbejderne til at trives og udvikles til deres fulde potentiale. Arbejdet inden for human ressource i 2018 har været præget af forandringsforanstaltninger for at tydeliggøre denne kultur og de muligheder, den giver vores ledere og medarbejdere. Indsatsen har været rettet mod en række udvalgte områder:

Tydelig Employer Value Proposition, som tydeliggør fordelene ved at arbejde hos ForSea – for eksempel stoltheden ved at være en del af bybilledet i Helsingborg/Helsingør, vores rejse mod bæredygtighed, som gør en forskel for både passagerer og regionen i almindelighed, samt viljen til at tage teten i udviklingsspørgsmål, som påvirker vores tilbud, medarbejdere og også vores passagerer.

Fælles værdigrundlag og ledelsesprincipper, som bygger på nøgleordene Engagement, Samarbejde, Respekt og Pålidelighed. Som en del af implementeringen udarbejdes der et såkaldt værdikompas, som er blevet kommunikeret ud til alle ledere og medarbejdere i løbet af året.

Ny HR-portal, hvor fælles processer og politikker er samlet, og som giver et tydeligt og samlet billede af, hvordan vores HR-arbejde fungerer i praksis. Den digitale portal er tosproget, henvender sig til både ledere og medarbejdere og er også nem at tilgå via mobiltelefonen.

▪ Ledelses- og medarbejderudvikling, der omfatter ledelsesprogammet "Den Grønne Rejse". Her har vores ledere på workhops diskuteret alt fra strategi og værdier til samarbejde og bæredygtighed – alt sammen med henblik på at opbygge teams, der både præsterer godt og har det godt. Vi har også gennemført en revision af vores mest centrale HR-processer – blandt andet Medarbejdersamtalen – med henblik på at opnå bedre styring og tydeligere mål, der opstilles på afdelings- og medarbejderniveau. Med til medarbejderudviklingen hører også undersøgelsen Puls. Den gennemføres hvert år, og resultaterne omsættes i handlingsplaner, der følges op via medarbejdersamtaler og afdelingsmøder.

2019 – kompetenceudvikling i fokus

En af de store satsninger i 2019 er etableringen af ForSea Academy, som bliver omdrejningspunkt for arbejdet med rekruttering og kompetenceudvikling. ForSea Academy bygger på kursusmoduler, der udarbejdes til forskellige grupper af medarbejdere, for eksempel ForSales til butikspersonalet. I løbet af året fortsætter vi også med implementeringen af værdigrundlaget, blandt andet gennem en bredere lancering af det værdispil, der blev udarbejdet i 2018. Spillet gør værdigrundlaget levende ved at knytte det sammen med dilemmaer i forskellige hverdagssituationer og skal spilles af alle medarbejdere.