TrA.Subject

TrA.Announcement

Ved en konstant forbedring af vores miljøarbejde, kan vi minimere vores forureningspåvirkning af luft, jord og vand.

· Vi skal altid leve op til lovkrav, efterleve regler, samt være opmærksomme og hensynsfulde over for vores omgivelser.

· At optimere energiforbruget og minimere vores udslip til luft er et prioriteret område.

· Vi skal tage miljøaspektet i betragtning ved indkøb af vare og tjenesteydelser.

· Vi skal skabe relevante nøgletal der anskueliggør opnåede forbedringer.

· Vi skal ved effektiv genbrug og ressourcehusholdning minimere den forurening der sker som følge af vores aktiviteter.

· Vi skal påvirke, stille krav og samarbejde med andre firmaer, myndigheder og organisationer for at minimere miljøpåvirkning i havne, indre farvand og til havs.

· Vi skal engagere samtlige medarbejdere for at skabe et aktivt miljøarbejde, samt tilse at samtlige medarbejdere har relevant og tilstrækkelig miljøuddannelse.

· Vi skal, med hjælp af et miljøstyringssystem systematisk følge op på- og forbedre vores miljøpræsentation, for yderligere at tilpasse selskabets aktiviteter til miljøet.