TrA.Subject

TrA.Announcement

ForSea vil bidrage til det fælles arbejde for en mere bæredygtig verden og har siden 2019 fokuseret på syv af FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling. Målene er valgt ud fra, hvor vi kan gøre den største forskel. Her ser du vores mål og hvordan vi som virksomhed og du som individ kan bidrage til arbejdet. Vi har valgt at fokusere på mål 3, 9, 10, 11, 12, 13 och 14.

Vores 7 fokusmål

Mål 14 - Livet i havet

Mål 14 har fokus på at bevar og brug havene og de marine ressourcer på en bæredygtig måde. Ved at fokusere på vores brug af miljøfarlige kemikalier, marine strukturer, hvilke fisk vi serverer i vores restauranter, affald og undervandsstøj, har vi en stor mulighed for at bidrage til levende og sunde have.

Vil du vil bidrage til FNs Verdensmål nummer 14 kan du bl.a. undgå at bruge kemiske produkter, der er farlige for miljøet, vælge certificeret fisk, undgå plast og sortere dit affald. Du kan også sørge for at samle affald op, hvis du ser det på stranden, spred information om havene og betydningen af deres velbefindende. Du bør også reducere dine forurenende udslip og ALDRIG købe rødlistede fisk!

ForSea og mål 14

Mål 11 - Bæredygtige byer og lokalsamfund

Mål 11 har fokus på at byer og mindre samfund skal være inkluderende, trygge, modstandsdygtige og bæredygtige. Med en placering midt i hjertet af både Helsingborg og Helsingør er ForSea en vigtig og betydningsfuld del af begge byer. Ved at have fokus på affald, luftkvalitet, service samt facader ønsker vi, at være en attraktiv virksomhed, der opfylder begge byers behov og ønsker.

Vil du vil bidrage til FNs Verdensmål nummer 11 kan du bl.a. lade bilen stå så ofte som muligt, lade være med at smide affald i naturen, plante et træ og skabe et bistade. Du kan også praktisere ´plogging’ hvor du samler skrald op samtidig med du at jogger en tur. En anden god skik er at udvise civilcourage og sige til hvis du oplever, at nogen har en skadende adfærd, smider affald eller udøver hærværk.

ForSea og mål 11

Mål 12 - Bæredygtige forbrug og produktion

Mål 12 har fokus på at fremme bæredygtige forbrugs- og produktionsmønstre.Ved fokus på et livscyklusperspektiv ved indkøb, forbedret affaldshåndtering, reduceret madspild, mindre brug af plast og optimeret forbrug af enhver art, kan vores virksomhed være med til at opfylde målet om at leve inden for rammen af, hvad vores planet kan tåle.

Som privatperson kan du bidra till mål 12 genom att brug så lidt engangsmateriale som muligt, sortér dit affald, køb certificerede produkter. Du kan også minimér dit plastikforbrug, brug dit tøj længere og hæng det engang imellem til udluftning i stedet for at vaske det. Smid ikke spiselig mad væk og køb kun det du virkelig har brug for.

Du kan læse mere om, hvad vi gør under mål 12 "bæredygtige forbrugs- og produktionsmønstre”.

ForSea og mål 12

Mål 3 - Sundhed og trivsel

Mål 3 har fokus på at sikre at alle kan leve et sundt liv og arbejde for velvære og trivsel i alle aldre. ForSea skal være en attraktiv arbejdsplads med et stærkt fokus på medarbejdernes sundhed og trivsel. Vi ønsker desuden ikke udsætte andre omkring os for eventuelle sundhedsrisici, og har en nul-vision i forhold til arbejdsulykker, narkotika og alkohol. Vi bidrager til bedre sundhed ved at reducere vores udslip, altid tage livscyklusperspektivet i betragtning ved indkøb, samt ved at reducere mængden af usunde produkter.

Hvis du vil hjælpe med at nå FN Verdensmål nummer 3 kan du gøre det ved fx at træne, spise sundt, være en god medarbejder, stoppe med at ryge.Du kan også cykle eller tage offentlig transport til arbejde. Du ved vel, at du kan tage cyklen med ombord? At anvende færre kemiske produkter og sprede glæde er også måder at arbejde i den rigtige retning.

ForSea og mål 3

Mål 10 - Mindre ulighed

Mål 10 har fokus på at mindske ulighederne inden for og mellem landene. Som arbejdsgiver for ca. 600 medarbejdere fra både Sverige og Danmark er der meget at vinde ved at omfavne mangfoldighed og være en arbejdsplads, der rummer folk af alle køn, religion, alder, hudfarve og seksuel orientering. Gennem uddannelse, normsæt og aktivt arbejde er det vores overbevisning, at vi kan bidrage yderligere til dette mål.

Vil du vil bidrage til FNs Verdensmål nummer 10 kan du bl.a. være tolerant og vise andre mennesker respekt og købe fairtrade. Du kan også melde ud hvis du ser, at nogen behandles uretfærdigt og lær nye mennesker at kende.

ForSea og mål 10

Mål 9 - Inudstri, innovation og infrastruktur

Mål 9 har fokus på opbygning af en modstandsdygtig infrastruktur, fremme en inkluderende og bæredygtig industrialisering og fremme innovation. Ved at være bæredygtig, fleksibel og innovativ er vores ambition at fortsat være en vigtig del af regionen i lang tid fremover.

Vil du vil bidrage til FNs Verdensmål nummer 9 kan du bl.a. slukke lys, computer og andre energikilder, når du ikke bruger dem. Tænke innovativt og dele dine gode idéer, reparere eller genbruge elektronisk/elektrisk udstyr. Du kan også vedligeholde udstyr og køre energivenligt.

ForSea og mål 9

Mål 13 - Klimaindsats

Mål 13 har fokus på at træffe øjeblikkelige foranstaltninger for at bekæmpe klimaændringer og konsekvenserne heraf. Ved at fokusere på reduceret og optimeret energiforbrug, skifte til alternative brændstoffer, reducere klimapåvirkningen i forhold til de fødevarer vi køber og sælger, lokal turisme og bæredygtig transport, vil vi gøre, hvad vi kan for at reducere risikoen for klimaændringer.

Vil du vil bidrage til FNs Verdensmål nummer 13 kan du bl.a. spise mindre kød, holde ferie hjemme, cykle eller benytte offentlig transport. Du kan også købe lokalt producerede varer, genbruge dine ting, plante et træ, skifte til smartere brændstof og sænke temperaturen i hjemmet. En anden mulighed er at beregne dit økologiske fodaftryk og være opmærksom på, hvilke valg der er med til at gøre en forskel.

12

Mål 12 - Ansvarligt forbrug og produktion

Mål 12 har fokus på at fremme bæredygtige forbrugs- og produktionsmønstre. Ved fokus på et livscyklusperspektiv ved indkøb, forbedret affaldshåndtering, reduceret madspild, mindre brug af plast og optimeret forbrug af enhver art, kan vores virksomhed være med til at opfylde målet om at leve inden for rammen af, hvad vores planet kan tåle.
En af de ting vi gør, er udelukkende at servere MSC- og ASC-certificeret fisk og skaldyr ombord. Nedenfor kan du læse mere om hvilke fokusområder vi har valgt at arbejde med under FNs Verdensmål nummer 12.

Friske fisk for en bæredygtig fremtid

Vi er verdens første rederi, som udelukkende serverer MSC- og ASC-certificeret fisk. Siden december 2019 er vi det første rederi i Danmark og Sverige, som er MSC- og ASC-certificeret fisk. Det skal være let for vores gæster at vælge rigtigt.   

Det kan synes som en lille indsats, men det gør en stor forskel for havet og miljøet, når man tænker på, hvor mange gæster, vi serverer for hvert år. Hvert år serverer vi ca. 26 ton fisk og skaldyr ombord på vores færger.

Læs mere

Vi vandt Guldfisken

Vi har vundet den ærefulde pris ”Guldfisken”, som uddeles af MSC-/ASC-organisationerne. Vi er naturligvis stolte over vores arbejde og over at have modtaget denne prestigefulde pris. Ombord serverer vi udelukkende MSC- og ASC-certificeret fisk og skaldyr. Totalt set serverer vi 26 ton MSC/ASC-certificeret fisk og skaldyr hvert år, hvilket gør en stor forskel for miljøet.

Motiveringen fra juryen lyder: ”Som det første rederi i Skandinavien har de valgt udelukkende at servere MSC- og ASC- mærket mad fra havet. Bølgebrydende Aurora, havets vogter, sætter kursen mod bæredygtighedens strand og en blå fremtid. Alle mand på dæk!” 

Køb økologisk

Vi forsøger i størst muligt omfang at finde økologiske alternativer inden for alle kategorier i vores butik. Alle varer og tjenesteydelser påvirker miljøet i et eller andet omfang under hele deres livscyklus. Det er derfor vigtigt at tage hele livscyklusperspektivet i betragtning ved indkøb.

 

For ForSea er bæredygtigt forbrug et fokusområde. Det betyder, at vi tager hensyn til produkternes miljøpåvirkning ved indkøb, anvendelse, materialegenanvendelse og affaldshåndtering.

ForSea har en tydelig indkøbspolitik, hvor vi ved indkøb skal tage hensyn til både produkternes miljøpåvirkning, men også leverandørernes miljøarbejde.

Bæredygtige engangsartikler

Vi udskifter vores engangsartikler med mere bæredygtige alternativer.

Det er næsten altid mest bæredygtigt at anvende rigtigt bestik og service. Dog er det ikke altid praktisk og vi er derfor tvungne til ind imellem at benytte engangsartikler. Plast i sig selv er ikke negativt, men det anvendes i dag på en måde, som ikke er bæredygtig. Problemerne handler om hvordan plasten produceres, forbruges og ikke genanvendes og genbruges.   

Det er vigtigt at tænke cirkulært. Råvarer findes i begrænsede mængder og vi er derfor nødt til at holde hus med dem og genbruge alle vores ressourcer. Biobaseret plast fremstilles af vedvarende råvarer som fx træ og stivelse. Den kemiske sammensætning er den samme som for almindelig plast, men klimaaftrykket bliver mindre.

Vi har lagt et stort arbejde i at udskifte alle engangsartikler til biobaseret materiale og vi nærmer os vores mål på 100%. Vi forventer at nå målet i starten af næste år.

Bæredygtig affaldshåndtering

En del af mål 12 handler om at håndtere affald på en ansvarlig måde. I ForSea sorterer vi i hele 28 fraktioner. Det betyder, at vi har 28 forskellige spande til sortering af fx blød plast, hård plast og metal. Vi arbejder hele tiden med at reducere vores affald, tage mere ansvar og blive mere miljøvenlige. Eksempelvis går alle vores biologiske rester fra køkkenet til biogasanlægget i Helsingborg, hvor det bliver til biogas og biogødning.

 

For os er det en selvfølge at vi tager ansvar og ikke pumper affald i havet. Det såkaldte sortvand og gråvand sendes i land via kommunale afløb og olieholdigt vand sendes til Stena Recycling for håndtering.

3

Mål 3 - Sundhed og trivsel

Mål 3 har fokus på at sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper. Sikkerheden for vores passagerer og vores personale er af største vigtighed for virksomheden. Derfor arbejder vores afdeling ”Sikkerhed og miljø” kontinuerligt med at øge kendskabet og engagementet inden for organisationen, for at skabe en stærk sikkerhedskultur og dermed altid levere den højest mulige sikkerhed. Dette opnås gennem uddannelse, øvelser, træning, foredrag, skriftlig information og via et rapporteringssystem. Vi har også løftet sikkerhedsniveauet under den pågående pandemi.

ForSea skal være en attraktiv arbejdsplads med et stærkt fokus på medarbejdernes sundhed og trivsel. Vi ønsker desuden ikke udsætte andre omkring os for eventuelle sundhedsrisici, og har en nul-vision i forhold til arbejdsulykker, narkotika og alkohol. Vi bidrager til bedre sundhed ved at reducere vores udslip, altid tage livscyklusperspektivet i betragtning ved indkøb, samt ved at reducere mængden af usunde produkter. Nedenfor kan du læse mere om hvilke fokusområder vi har valgt at arbejde med under FNs Verdensmål nummer 3.

Lovkrav

Søfarten er underlagt flere forskellige lovgivninger og krav fra flere sider. Fx. EU, Sverige, Danmark, klassificeringsselskaberne og ikke mindst fra os selv. Nedenfor kan du læse mere om hvad det indebærer.

I IMO (International Maritime Organisation – en FN organisation bestående af 193 lande, som sammen vedtager love og krav til søfarten) besluttes bl.a. hvordan et fartøj skal være bygget o gudstyret for at være sikkert for besætning og passagerer (Solas-konventionen), hvordan det skal være bygget o gudstyret for at reducere risikoen for miljøforurening ved udslip og spild (Marpol-konventionen), hvilken uddannelse de enkelte i besætningen skal have (STCW-koden), hvordan rederiet skal agere for at minimere risikoen for terror og sabotage (ISPS-konventionen) og at rederiet og fartøjerne har tydelige og dokumenterede arbejdsrutiner, jobbeskrivelser og ansvarsområder i overensstemmelse med et SMS (Safety Management System / ISM-koden). 

EU stiller ofte endnu højere krav end IMO inden for en række områder og fremfor alt stiller de højere krav til en reduceret miljøpåvirkning fra søfarten.  

Sverige og Danmark har ofte strengere lovgivning end IMO og fartøjer, der sejler under dansk eller svensk flag skal være opmærksomme på dette. Det gælder først og fremmest arbejdsmiljø- og miljølovgivning, hvor der stilles større krav i vores lande end internationalt. 

Alle fartøjer skal tilhøre et valgfrit klassificeringsselskab. ’Klassen’ kontrollerer at alle love overholdes, at fartøjerne er i god stand og at personalet kan deres job, har rette uddannelse og gennemfører øvelser i henhold til kravene. Oftest har de også egne krav, der går ud over den øvrige lovgivning.

Endelig kan det være, at vi selv i ForSea stiller egne krav, hvor vi anser lovgivningen som værende utilstrækkelig. Ligeså kan forsikringsselskabet stille særlige krav for at acceptere fartøjet som kunde.

Overholdelse

Der gennemføres løbende kontrol ombord på vores færger og i land for at sikre at alt er i god stand. Disse kontroller udføres både af eksterne parter, men også af os selv. Læs mere om kontrollerne nedenfor.

Hvert år udføres en hel del besigtigelser og kontroller af eksterne parter. Bl.a. gennemfører både den danske og den svenske søfartsmyndighed hvert år en kontrol, hvor de gennemgår fartøjets stand, tjekker at al dokumentation er korrekt og at personalet kan løse deres opgaver. Ligeledes gennemføres den årlige”Port State Control” på hvert fartøj, som er en kontrol foranlediget af EU, og ’Klassen’ kontrollerer også fartøjerne hvert år.

Ud over de eksterne kontroller gennemfører iv også egne interne kontroller ombord og i land. Rederiet har en auditørgruppe bestående af 9 auditører fra forskellige fartøjer og afdelinger. De gennemfører årligt et antal forskellige revisioner (teknisk inspektion, miljøauditering, SMS-auditering) ombord og i land, for selv at kontrollere at vi holder vores fartøjer og personale i topform.

Ombord (og til en vis udstrækning i land) har vi også et egenkontrol-system/vedligeholdelsessystem. Hver måned, uge eller dag får besætningen et antal punkter omkring udstyr, som skal kontrolleres og vedligeholdes, og det kan være alt fra at gennemgå samtlige brandslukkere, afprøve nødkontrol, smøre ventiler til at teste overfaldsalarm eller højtaleranlæg. Det er jo yderst vigtigt, at alt udstyr – både specifikt nødudstyr, men også generelt udstyr ombord fungerer efter forskrifterne. Hvis en nødsituation skulle opstå, skal alt være i tiptop stand.

Uddannelser

Det er vigtigt at vores personale er uddannet og holder sig opdateret om sikkerheden ombord. Alt personale bliver uddannet internt og derudover gennemføres eksterne videreuddannelser. Læs mere om, hvordan vi arbejder med uddannelse af vores personale.

For at få arbejde ombord skal alle have gennemført et antal forskellige uddannelser, afhængig af hvilken rolle man skal have ombord. Hele besætningen skal starte med en grundlæggende sikkerhedsuddannelse i sikkerhed til søs, hvilket tager fire dage at gennemføre og skal fornys hvert femte år (Basic Safety). Man lærer bl.a. brandsikkerhed, HLR (hjerte- og lungeredning), overlevelse ved skibbrud, håndtering af mennesker under stress og arbejdsmiljølovgivning til søs.

Derudover skal en del af besætningen specialisere sig inden for forskellige områder. For at få arbejde som styrmand eller maskinmester skal man gennemgå flere års skolegang, og afhængig af hvilken grad man har, skal man også have sejlet et antal år på forskellige typer af fartøjer, størrelser og i forskellige roller. For at være befalingsmand ombord på vores færger skal man f.eks. have gået i skole samt arbejdet til søs i sammenlagt 9-10 år. Det tager altså længere tid end at blive uddannet til læge!

Derudover kræves jævnlig uddannelse inden for sundhedspleje, brandsikkerhed, håndtering af Farligt Gods, redningsskibe mm for alt relevant personale.

Øvelser

Ud over uddannelse er der krav om regelmæssige øvelser for at sikre, at sikkerheden er i top og at alt personale ved, hvad de skal gøre, i tilfælde af en ulykke. Personalet ombord øver forskellige scenarier mindst en gang om ugen. Nedenfor kan du læse mere om vores øvelser.

Lovgivningen kræver at man øver regelmæssigt med sin besætning ombord og i land. Besætningens primære opgave ombord er at kunne håndtere en ulykke, hvis en sådan skulle opstå. Alle andre opgaver er egentlig sekundære, selvom det naturligvis er dem, der tager langt størstedelen af besætningens arbejdstid. Det er dog yderst vigtigt, at alt personale har helt styr på, hvad de skal gøre, hvis en ulykke indtræffer og derfor øver man forskellige scenarier mindst én gang om ugen.

Øvelserne kan være alt fra at træne, hvordan man håndterer en brand, tømmer et fartøj, håndterer et udslip, vejleder personer i nød og til at søsætte en redningsbåd. Det kan også være, hvordan man yder førstehjælp eller tager hånd om en syg person. Øvelserne gennemføres oftest som scenarier, men kan også være ”tale-øvelser” eller skriftlige øvelser.

E- learning

Det er ikke blot fysiske øvelser, men også teoretiske øvelser, som kræves. Visse mini-uddannelser kan endda gennemføres digitalt eller i grupper. Formålet er at skabe et større engagement og øge medarbejdernes viden om sikkerhedsspørgsmål. De forskellige kurser gennemføres med jævne mellemrum.

Sikkert arbejde ombord

For at kunne arbejde aktivt med vores sikkerhed ombord og for at sikre at den løbende vedligeholdes og udvikles, har vi en nedsat en decideret sikkerhedskomité. Nedenfor kan du læse mere om komitéens arbejde.

Ombord på alle færgerne findes en såkaldt sikkerhedskomité (SIU i Danmark). Den består af dedikerede besætningsmedlemmer fra alle afdelinger og har til formål at skabe et bedre og sikrere arbejdsmiljø for alle. Komitéen mødes hver måned og gennemfører derudover flere årlige sikkerhedsrunder på fartøjerne. Under de månedlige møder følges en særlig agenda med punkter, som fx gennemgang af eventuelle skader og ulykker samt risikobedømmelser. Forslag og rapporter diskuteres også i fælleskab.

Simulator

I arbejdet med at sikre vores styrmænds færdigheder skal de gøre brug af vores særlige simulator. ForSea har egen simulator, hvor man kan ”prøvesejle” en båd for at teste hvordan det er at styre en stor færge. Læs mere om vores simulator herunder.

Inden man kan begynde at arbejde som styrmand skal man ”prøvesejle” sin egen båd i simulatoren for at teste færdighederne. At styre en af ForSeas fartøjer adskiller sig markant fra et konventionelt fartøj. For at være velforberedt inden man går ombord og skal sejle rigtigt, starter man derfor sin oplæring med ca. to uger i simulatoren.

Derudover har rederiet en ”simulatorgruppe”. Denne gruppe arrangerer forskellige temauddannelser i simulatoren, som samtlige styrmænd skal igennem. Uddannelserne kan vedrøre forskellige temaer som fx samarbejde mellem kommandobroerne, ECO-driving, nødmanøvrering osv. Formålet er naturligvis konstant at videreuddanne styrmændene og skabe et sikrere arbejdsmiljø for alle.

Arbejdsmiljø – vejen til en sund arbejdsplads

Gennem et særligt fokus på arbejdsmiljøet kan vi tilbyde alle vores medarbejdere en udviklende samt fysisk og social sund arbejdsplads, hvor risikoen for arbejdsskader og arbejdsrelateret mistrivsel minimeres. Nedenfor kan du læse mere om, hvordan vi arbejder med arbejdsmiljøet.

Vores indsats i forhold til arbejdsmiljø baseres på fire mål:

▪ Antallet af arbejdsskader skal være nul.

▪ Sygemeldinger på grund af arbejdsskader skal være nul.

▪ Antallet af sygedage skal reduceres årligt og sygefraværet reduceres til under 4%.

▪ Medarbejdersamtaler skal gennemføres årligt.

For at nå målene arbejder vi kontinuerligt med opfølgning af statistikker vedrørende arbejdsskader og diverse hændelsesforløb, tiltag i forhold til rehabilitering samt forebyggende tiltag. Eksempler på denne type af forebyggende foranstaltninger er sundhedsbidrag og kiropraktorbehandlinger. Vores egne tiltag evalueres desuden for at sikre, at vi arbejder med rehabilitering som en enhed, og at alle tiltag holder samme niveau, uanset hvor i organisationen man er ansat.

Alkohol- og rusmiddelpolitik

ForSea har nultolerance over for alkohol- og stofpåvirkning i arbejdstiden. Alle medarbejdere skal have kendskab til og overholde denne policy. Nedenfor kan du læse mere om, hvad den indebærer.

Vores alkohol- og rusmiddelpolitik tilsikrer en arbejdsplads uden alkohol og rusmidler, hvilket reducerer risikoen for dårligt helbred og ulykker. Eksempler på forebyggende tiltag er bl.a. uanmeldte stikprøvetests. Alkohol- og stofprøver kan desuden udføres i forbindelse med specifikke hændelser eller ulykker. Den gældende policy er også med til at sikre, at medarbejdere med alkohol- eller stofproblemer får både støtte og hjælp.

Medarbejdernes stemme og indflydelse

Puls er vores årlige medarbejderundersøgelse. Her måler vi eksempelvis på medarbejderens opfattelse af det fysiske arbejdsmiljø, samarbejdet i afdelingen, tilliden til ledelsen samt lederskabsevnerne hos ​​den nærmeste chef. Nedenfor kan du læse mere om, hvad undersøgelsen indeholder.

Baseret på resultaterne udvikler vi handlingsplaner i forhold til hver arbejdsgruppe, som skal understøtte udviklingsarbejdet i afdelingen, og disse følges desuden op via individuelle medarbejdersamtaler.

I 2020 deltog 86 procent af medarbejderne i Puls undersøgelsen, hvilket er en positiv procentandel. Det samlede resultat for de stillede spørgsmål var 3,89 på en skala, hvor 5,0 er højest mulige. Resultaterne viser blandt andet, at alle medarbejdere efterlever vores værdier og at samarbejdet mellem medarbejderne og den nærmeste leder fungerer godt. Medarbejderne er desuden bevidste om, i hvor høj grad deres arbejde er en vigtig del af en større sammenhæng, og hvordan dette bidrager til, at organisationen når sine mål.

I forhold til forbedringer fokuseres der på ønsket om en endnu bedre informationsstrøm, samt at det skal være nemmere at blive hørt. I løbet af året deltog 73 procent af de ansatte i medarbejdersamtalerne.

10

Mål 10 - Mindre ulighed

Mål 10 har fokus på at mindske ulighederne inden for og mellem landene. Som arbejdsgiver for ca. 600 medarbejdere fra både Sverige og Danmark er der meget at vinde ved at omfavne mangfoldighed og være en arbejdsplads, der rummer folk af alle køn, religion, alder, hudfarve og seksuel orientering. Gennem uddannelse, normsæt og aktivt arbejde er det vores overbevisning, at vi kan bidrage yderligere til dette mål. Nedenfor kan du læse mere om hvilke fokusområder vi har valgt at arbejde med under FNs Verdensmål nummer 10.

Flere kvinder i skibsfarten

Transportbranchen domineres af mænd og inden for skibsfarten udgør kvinder, der arbejder ombord på skibe globalt set, kun 1%. I Norden er andelen dog større, men kvinder er stadig i mindretal. 3% hvis man kigger på driften, og 6%, hvis man inkluderer den mere forvaltende del. Det svenske skibsfartregister omfatter næsten 11.000 søfarende, hvoraf ca. 300 er kvinder (kilde Sjöfartsverket, 2021).

 

Hos Forsea er et af vores 10 mål at opnå en højere ligestilling, og derfor ser vi gerne flere kvinder i skibsfarten. Et af de skridt, vi har taget i den retning, er at bakke op om ’Charter for Flere Kvinder i Shipping’ - et initiativ fra Danske Rederier, som siden 2020 har fået flere rederier til at skrive under på at støtte initiativet, og dermed aktivt arbejde for at få flere kvinder ind i branchen. Underskriften forpligter rederierne til målrettet at arbejde med at rekruttere og fastholde kvindelige ansatte, samt opstille mål for andelen af ​​kvinder i virksomheden, samt udpege et medlem af ledelsen, der er ansvarlig for indsatsområdet.

Helt fundamentalt så mener vi, at det giver en bedre arbejdsplads og en bedre virksomhed, hvis der er en lige fordeling mellem kønnene”, siger vores direktøren Kristian Durhuus.

ForSea har skrevet under på dette, og for os er det en selvfølge, at kvinder har samme mulighed for at arbejde på vores færger som mænd, uden at vi går på kompromis på kompetence. Men for at kunne ansætte med ligestilling for øje er det nødvendigt, at flere kvinder uddanner sig inden for skibsfart og føler sig velkomne i faget.

Som en del af ’Charter for Flere Kvinder i Shipping’ har Den Danske Maritime Fond blandt andet bidraget med penge til en undersøgelse, som Danske Rederier foretager sammen med WIS Denmark (Women in Shipping) og konsulentvirksomheden Damvad. Undersøgelsen skal give et overblik over hvilke job, de kvindelige ansatte besidder, men også et indblik i kvinders oplevelser af de muligheder og barrierer, der findes i branchen, såsom krænkende adfærd, særbehandling og mulighed for balance mellem arbejde og privatliv.

Øget tilgængelighed

Som en del af FN’s Verdensmål nummer 10, har vi valgt at samarbejde med organisationen 'Hidden Disabilities Sunflower Scheme'. Det er en International organisation, som arbejder for øget kendskab og viden om usynlige handicap og øget tilgængelighed for personer, der lever med usynlige handicap og skjulte diagnoser.

 

Vi indfører Solsikken, der kan bæres af personer med usynlige handicap, som ønsker at gøre det synligt at de kan have brug for ekstra tid, tålmodighed eller hjælp.

Som del af Solsikkeprogrammet forpligter vi os til at træne vores medarbejdere, så vi alle ved hvad et usynligt handicap er og hvordan vi sikrer en så god og tilgængelig oplevelse for vores gæster som muligt. Både de gæster med usynlige handicap, der ønsker at bære Solsikken og de, der ikke ønsker det. Solsikken udleveres fra billetsalges og ombord fra 1. november.

Starting Chance

Bæredygtighed handler ikke kun om miljøet men også om socialt ansvar, og vi har valgt at støtte hjælpeorganisationen 'Starting Chance' i Sydafrika. Organisationen retter sig mod børn i børnehaveklassealderen i nogle af Kapstadens mest udsatte områder. Starting Chance giver børnene en mulighed for at være i trygge, sikre rammer i dagtimerne og samtidig forberede dem til skolestart.

 

Vi ønsker at tage et ansvar, der strækker sig længere end selve salget af vores produkter ombord, og derfor bidrager vi med et beløb til Starting Chance for hver vinflaske, der sælges fra vores vinsortiment 'Selected Wines'. Disse vine fra Sydafrika er særligt udvalgt i forhold til kvalitet, bæredygtighed og socialt ansvar.

Fra juli 2019 til juni 2020 har vi doneret ca. 116.274 SEK til Starting Chance. Tallet er omregnet fra euro (11.300) til svensk valuta. I 2020 donerede vi 86.000 SEK til fonden, og i 2021 har vi doneret hele 107 850 SEK. Også disse tal er omregnet fra euro (10 533).

9

Mål 9 - Inudstri, innovation og infrastruktur

Mål 9 fokuserer på at opbygge en modstandsdygtig infrastruktur, fremme en inkluderende og bæredygtig industrialisering og fremme innovation. Ved at være bæredygtige, fleksible og innovative er vores ambition fortsat at være en vigtig del af regionen i lang tid fremover. Nedenfor kan du læse mere om vores tiltag, som er specifikt knyttet til FN's Verdensmål nummer 9, der omhandler bæredygtig udvikling.

Flydende bro

Færgeruten mellem Helsingborg og Helsingør er en ekstrem vigtig del af infrastrukturen mellem Sverige og Europa. Næsten halvdelen af ​​al fragt over sundet sker via vores færger, og hele 23% af alle passagerer, der rejser til eller fra Sverige med båd, rejser med ForSea. Overfarten mellem Helsingborg og Helsingør er ikke kun den nærmeste og sjoveste vej fra A til B for flere af vores kunder - Forsea er også den mest pålidelige, bæredygtige, fleksible og innovative vej – og det er vores ambition at fortsætte i det spor i fremtiden.

Banebrydende innovation og forskning

At være de første i verden med et så innovativt projekt, som at forvandle to gamle damer til nogle af verdens mest højteknologiske færger, er ikke kun meget udfordrende og ressourcekrævende – det er også ekstremt tilfredsstillende og energigivende at se det lykkes. For vi tror på, at nogen skal gå forrest og turde tage skridtet.


Det er ikke kun os selv, der glædes og drager fordel af dette. Den kundskab og de erfaringer, som projektet har givet i løbet af alle årene, baner nu vejen for alle dem, der følger efter. Alle de forbedringer, opdateringer og justeringer, der er foretaget i løbet af projektet, har lært os - producenter, myndigheder, virksomheder, forskere og mange andre - en masse om batteridrift. Alt dette hjælper naturligvis udviklingen fremad.

Allerede i dag ser man mange forskellige fartøjer sejle med samme teknologi som ForSea, og vores batterileverandør ABB fortsætter med at signere aftaler med mange flere. Vidste du for eksempel, at de nye turbåde, der sejler ved Niagara Falls, har samme batterisystem som os? Eller at færgeselskabet Transtejo, som driver pendultrafik over Tejo-floden i Lissabon, nu har bestilt 10 eldrevne højhastighedsfartøjer til at sejle på floden i Lissabon – ved hjælp af samme teknologi som er udviklet her hos os på ForSea?

BlueFlow

En vigtig brik, i arbejdet med at reducere klimaudledningen, er at minimere behovet for energi. Derfor arbejder vi på ForSea meget dedikeret med energieffektivisering og har udpeget to specialistgrupper, som løbende ser på, hvordan vi kan optimere forbruget ombord og i land. Som en del af dette arbejde har vi købt et nyt brændstofmålesystem kaldet BlueFlow. Systemet hjælper både vores navigatører og vores maskinmestre til bedre at forstå, hvor energien forsvinder hen, og hvad de bør fokusere på for at opnå et så lavt forbrug som muligt.


Siden programmet blev installeret for cirka to år siden, er forbruget ombord i gennemsnit faldet med 8-10 %. På en af færgerne er vi lykkedes med at reducere forbruget med hele 19%. BlueFlow er et vigtigt redskab i arbejdet mod et reduceret energiforbrug.

11

Mål 11 - Bæredygtige byer og lokalsamfund

Mål nummer 11 har fokus på at gøre byer og lokalsamfund mere inkluderende, trygge, modstandsdygtige og bæredygtige. Med beliggenhed i hjertet af både Helsingborg og Helsingør er ForSea en vigtig og betydningsfuld del af begge byer. Ved at fokusere på affald, luftkvalitet, service og ydelser samt facader ønsker vi, at være en attraktiv virksomhed, der opfylder begge byers behov og ønsker. Nedenfor kan du læse mere om, hvilke tiltag vi er engageret i og måden hvorpå det knytter sig specifikt til FNs verdensmål nummer 11 for bæredygtige udvikling.

ForSeas rolle i byerne

I dag er mere end halvdelen af ​​verdens befolkning bosat i byer – et tal der er stødt stigende – og i 2050 skønner man, at hele 70 % af verdens befolkning bor i byen. Både i Helsingør og Helsingborg bygges der nyt, og måden hvorpå en by ser ud og fungerer, påvirker i høj grad mennesker. Derfor er det vigtigt at bygge på en måde, der gør byen bæredygtig, tryg, smart og sikker. Med andre ord præcis det som mål nummer 11 handler om. I denne kontekst har ForSea en vigtig rolle. Med vores centrale beliggenhed, midt i byernes absolutte kerne, påvirker vi naturligvis alle beboere og de besøgende i begge byer.

Aktivt arbejde for byerne

ForSea skaber muligheder – både i forhold til arbejdspladser og hurtig transport over sundet. Sjove og mindeværdige oplevelser ombord med god mad, drinks i baren, shopping og miniferier er også noget, vi bidrager til.

Udover de ovenfornævnte positive ting skal vi også være realistiske, da vi bidrager til udslip og støj fra både færger og gæsternes køretøjer ombord. Vores virksomhed dækker desuden et stort areal af den bedste beliggenhed i begge byer, men vi er dog på forkant med arbejdet i forhold til disse mindre positive aspekter. Vi bruger svovlfattigt brændstof og katalysatorer, er aktive hvad angår affaldssortering for både personalet og de rejsende, vi reducerer desuden støjniveauer og tilbyder ladestandere. Det er blot nogle af de mange initiativer, vi iværksætter for at bidrage til at gøre Helsingborg og Helsingør til bæredygtige byer.

Insektshotel ved drive in

Nu hvor foråret har gjort sin entre, har vi sat et insekthotel op tæt ved bilindtjekningen på den danske side. Vi skaber et mere bæredygtigt og smukt miljø – både for gæster, personalet og dyrelivet! Det område, hvor bilerne kører af og på færgerne, består af meget asfalt og beton. Tidligere har vi haft mange sten på selve området, men på den danske side er vi nu begyndt at fjerne stenene for at skabe områder med masser af flotte og nyttige planter. Vi vil både gøre området smukkere og gøre noget godt for miljøet, og derfor har vi plantet blomster, som tilfører skønne farver og et rigt dyreliv. Nu byder vi naturen velkommen på vores område og giver dermed plads til andre end bare mennesket.


Da der ikke findes mange steder på vores arealer, hvor bier og andre insekter kan leve, så har vi også lavet et insekthotel, når man kører af færgen. Med et insekthotel hjælper vi naturen på vej. At lave et insekthotel er meget simpelt, og der skal ikke de store midler til for at få et pænt resultat. Du kan desuden lave mindre modeller, der passer perfekt til haven. Sørg for at der er planter i nærheden, som bier og sommerfugle kan lide. Lige ved siden af ​​vores insekthotel er der en restaurant til insekterne. Her har vi blandet andet plantet kornblomster og andre blomster, som sommerfuglene synes om.

Vi har også plantet klematis, der med tiden vil klatre op og skjule en del af det metal, der afmærker området. Blomsterne er ikke kun smukke, men også meget populære blandt insekter som bier og sommerfugle. Bier og sommerfugle er i risiko for at uddø, og det er en af grundene til at vi specielt gerne vil hjælpe disse insekter. De små insekter bidrager til bestøvningen af ​​vores planter og afgrøder, og skulle de forsvinde, så bliver menneskerne også ramt. Ingen kan gøre alt, men alle kan gøre noget.

Tag cyklen med på færgen

Som en del af mål nummer 11 har vi opfordret personalet hos ForSea til at tage cyklen eller gå til arbejdet. Vores kollegaer Jens Ole og Jan tager opfordringen meget seriøst og tager nu cyklen til arbejdet. En af morgnerne blev de endda fanget på kamera. Join them – og gør en forskel. Vidste du forresten, at du kan medbringe din cykel gratis på færgen?

14

Mål 14 - Livet i havet

Mål 14 har fokus på at bevar og brug havene og de marine ressourcer på en bæredygtig måde. Ved at fokusere på vores brug af miljøfarlige kemikalier, marine strukturer, hvilke fisk vi serverer i vores restauranter, affald og undervandsstøj, har vi en stor mulighed for at bidrage til levende og sunde have. Nedenfor kan du læse mere om hvilke fokusområder vi har valgt at arbejde med under FNs Verdensmål nummer 14.

World Ocean Day

Som en del af verdensmål 14 sætter vi fokus på det, vi bidrager med for at skabe et sundere hav. Sunde have er afgørende for at vores civilisations overlevelse, og havene hviler aldrig. FN indstiftede 'World Ocean Day' for at øge bevidstheden omkring havene, deres betydning og den udsatte situation de befinder sig i. Hos ForSea er det World Ocean Day alle dage året rundt, men vi har valgt at lægge ekstra vægt på havene i uge 23 og 24.

I denne periode får både gæster og medarbejdere mulighed for at få et indblik i det arbejde, vi udfører for at mindske overbelastning af ​​havet. Det sker gennem forskellige aktiviteter i terminalerne, såsom besøg fra Øresundsakvariet, MSC og projektet Havsresan. Sammen viser vi film, informerer og arrangerer sjove udfordringer for vores yngste gæster. Sammen gør vi Øresund grønnere.

Ansvar for vores udslip

I 2006 var vi de første færger i Sverige, der installerede katalysatorer på maskinerne for at minimere udslippet af​ overgødende kvælstofoxider, der dannes ved forbrænding af diesel. Katalysatorerne renser udstødningsgasserne med ca. 95%. Når diesel afbrændes, dannes der ikke kun kvælstofoxid, men også svovloxid og kuldioxid – og det har en negativ effekt på havet. Svovloxid og kuldioxid forsurer havet, mens kvælstofoxid har en usund gødende effekt på verdens farvande.

 

Allerede i 90'erne udskiftede vi vores diesel med et lavsvovlsalternativ for at mindske den forsurende effekt. En anden stor ændring, vi har gennemført, er naturligvis vores batteridrift, der blev indviet i 2018 på to af vores fartøjer. En indsats der bidrog til, at vi i 2021 udledte 20.000 ton mindre kuldioxid, hvilket er mere end en halvering i forhold til udledningen i 2016. Og vi ser det som en selvfølge at fragte alt spildevand og olieholdigt vand til rensning på land.

Havets vigtighed

Verdenshavene dækker 70% af jordens overflade. De regulerer vores klima, producerer mere end halvdelen af ​​den ilt vi indånder, og absorberer mere end en fjerdedel af al kuldioxid, der udledes. Havene giver os mad på bordet og næring, medicin, rekreation og kulturelle værdier, transportveje og energi fra vind og bølger. På trods af dette har verdenshavene det langt fra godt. Fire af de største udfordringer er følgende: overfiskning og destruktive fiskemetoder. Udnyttelse af hav- og kystområder, global opvarmning og miljøgifte.

Ulempen ved plastik

Forskere mener, at der i dag flyder mere end 150 millioner tons plastik rundt i vores have. Hvert år regner man med, at der tilføres yderligere 5-13 millioner tons plast. Hvis den udvikling fortsætter, vil det betyde at der er mere plastik i havene, end der er fisk, allerede i år 2050. Affald er problematisk uanset type, men plastik anses for at være den værste type, da det aldrig forsvinder. Det nedbrydes kun til mindre og mindre bestanddele og bliver til såkaldt mikroplast. Denne mikroplast bliver spist eller fanget af havdyrene og spredes på den måde videre til os mennesker. Vi får desuden også plastik indenbords via det vand, vi drikker.

Seabin – vores havskraldespand

Vidste du, at vi mennesker få den samme mængde plastik indenbords, som der er i et kreditkort – hver uge! Vi ønsker at gøre noget ved det store problem, og derfor har vi købt tre Seabins og placeret dem i havnene i Helsingør og Helsingborg. En Seabin er en lille skraldespand med en pumpe i bunden, der suger vand og affald fra havoverfladen ind. Affaldet bliver i spanden, mens det rensede vand forsvinder ud gennem bunden. Herefter tømmes havskraldespanden ved håndkraft.

 

Vores Seabins er ikke nok til at opsamle al den plastik, der flyder rundt i vores område, men skraldespanden har også en anden vigtig funktion. Den er nemlig med til at sprede viden og skabe engagement. Tusindvis af mennesker passerer daglidt havskraldespandene, ser og læser dagligt om vores Seabins, og for at skabe yderligere engagement samarbejder vi desuden med Miljøværkstedet og Øresundsakvariet. Sammen med dem inviterer vi skoleelever til at se på, lære om og prøve at tømme havskraldespandene, og herefter diskuterer vi, hvad de finder. Alene i år er mere end tusind skolebørn blevet undervist i forhold til problemet med plastik, der havner de forkerte steder, og hvad der kan gøres for at løse disse problemer.

En kaj til det marine liv

Det marine liv påvirkes ikke kun ude på havet, men også langs kajen. I 2018 blev kajen i Helsingør renoveret, og ForSea valgte at bruge store sten som støtte i stedet for armerede betonsider. De store sten danner naturlige levesteder og madområder, hvor mindre yngel og unge fisk kan spise og søge ly under deres vækst, inden de er klar til at begive sig ud på mere åbent vand.

 

Menneskets udnyttelse af kystområder betyder, at mange af de livsvigtige ynglesteder for fisk forsvinder, og at unge fisk har svært ved at overleve. Et resultat af dette er, at størrelsen på fiskebestanden påvirkes. Allerede et år efter at kajen var på plads, blev området undersøgt af dykkere fra Havsresan. De skulle observere om livet i havet var vendt tilbage. Den glædelige nyhed var, at både fauna og dyr i meget høj grad fandt vejen vores nye kaj.

Projektet Havsresan

Siden 2019 har vi været hovedsponsorer for projektet Havsresan og har deltaget aktivt i nogle af deres arrangementer. Swedish Coast and Sea Centre (SCSC) står bag projektet Havsresan, der er et årligt projekt. Deres opgave at identificere mulige trusler i forhold til affald og andet uønsket materiale i havene, udbrede information samt lægge pres på vores politikere for at de skal gøre noget ved problemet.

 

Havene har i mange år været en affaldsplads for meget af det affald, gift og farligt materiale, som mennesker ikke længere vil have. I mange år har urent spildevand, forurenende emner og andet affald fået lov at løbe direkte ud i vores have og søer. Desværre har de færreste reageret, da affaldet samler sig under overfladen, hvor det ikke er synligt.

Den langvarige udnyttelse af havene som affaldsplads har sat sine spor, og mange af de problemer vi har i dag i forhold til død havbund, iltmangel og et store indhug i fiskebestande stammer fra disse gamle synder. Derfor er SCSCs arbejde utroligt vigtigt, og Havsresan er derfor et oplagt projekt som ForSea sponsorerer.

Nyhedsmail

Databeskyttelsesforordningen (GDPR) ForSea Helsingør ApS lagrer dine data i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen (GDPR). Vi gemmer dine oplysninger for at kunne give bedre og mere målrettede tilbud til den enkelte kunde. Du kan til hver en tid framelde dig vores nyhedsmails, og anmode ForSea om at få slette alle dine oplysninger. Med din tilmelding til vores nyhedsmail, giver du samtykke til at vi gemmer dine oplysninger og anvender disse i forbindelse med målrettede tilbud. Læs mere om privatlivspolitik.