ForSea vil bidrage til det fælles arbejde for en mere bæredygtig verden og har siden 2019 fokuseret på syv af FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling. Målene er valgt ud fra, hvor vi kan gøre den største forskel. Her ser du vores mål og hvordan vi som virksomhed og du som individ kan bidrage til arbejdet.  

Vores 7 fokusmål

Mål 12 - Bæredygtige forbrug og produktion

Mål 12 har fokus på at fremme bæredygtige forbrugs- og produktionsmønstre.

Hvad gør ForSea?

Ved fokus på et livscyklusperspektiv ved indkøb, forbedret affaldshåndtering, reduceret madspild, mindre brug af plast og optimeret forbrug af enhver art, kan vores virksomhed være med til at opfylde målet om at leve inden for rammen af, hvad vores planet kan tåle.
En af de ting vi gør, er udelukkende at servere MSC- og ASC-certificeret fisk og skaldyr ombord.

Hvad kan du gøre?

Som privatperson kan du bidra till mål 12 genom att brug så lidt engangsmateriale som muligt, sortér dit affald, køb certificerede produkter. Du kan også minimér dit plastikforbrug, brug dit tøj længere og hæng det engang imellem til udluftning i stedet for at vaske det. Smid ikke spiselig mad væk og køb kun det du virkelig har brug for.

Du kan læse mere om, hvad vi gør under mål 12 "bæredygtige forbrugs- og produktionsmønstre”.

ForSea og mål 12

Mål 3 - Sundhed og trivsel

Mål 3 har fokus på at sikre at alle kan leve et sundt liv og arbejde for velvære og trivsel i alle aldre.

Hvad gør ForSea?

ForSea skal være en attraktiv arbejdsplads med et stærkt fokus på medarbejdernes sundhed og trivsel. Vi ønsker desuden ikke udsætte andre omkring os for eventuelle sundhedsrisici, og har en nul-vision i forhold til arbejdsulykker, narkotika og alkohol. Vi bidrager til bedre sundhed ved at reducere vores udslip, altid tage livscyklusperspektivet i betragtning ved indkøb, samt ved at reducere mængden af usunde produkter.

Hvad kan du gøre?

Hvis du vil hjælpe med at nå FN Verdensmål nummer 3 kan du gøre det ved fx at træne, spise sundt, være en god medarbejder, stoppe med at ryge.Du kan også cykle eller tage offentlig transport til arbejde. Du ved vel, at du kan tage cyklen med ombord? At anvende færre kemiske produkter og sprede glæde er også måder at arbejde i den rigtige retning.

Mål 9 - Inudstri, innovation og infrastruktur

Mål 9 har fokus på opbygning af en modstandsdygtig infrastruktur, fremme en inkluderende og bæredygtig industrialisering og fremme innovation.

Hvad gør ForSea?

Ved at være bæredygtig, fleksibel og innovativ er vores ambition at fortsat være en vigtig del af regionen i lang tid fremover.

Færgelinjen mellem Helsingør og Helsingborg udgør en vigtig del af infrastrukturen mellem Sverige og Europa. Næsten halvdelen af al fragt over sundet går via vores færger og hele 23% af alle passagerer, som rejser til eller fra Sverige med båd, rejser med ForSea. Overfarten mellem Helsingør og Helsingborg er ikke bare den nærmeste og hyggeligste vej for flere af vores kunder – ForSea er også den mest pålidelige, bæredygtige, fleksible og innovative vej, og vi har ambitioner om fortsat at være det i lang tid fremover.

Hvad kan du gøre?

Vil du vil bidrage til FNs Verdensmål nummer 9 kan du bl.a. slukke lys, computer og andre energikilder, når du ikke bruger dem. Tænke innovativt og dele dine gode idéer, reparere eller genbruge elektronisk/elektrisk udstyr. Du kan også vedligeholde udstyr og køre energivenligt.

Mål 11 - Bæredygtige byer og lokalsamfund

Mål 11 har fokus på at byer og mindre samfund skal være inkluderende, trygge, modstandsdygtige og bæredygtige.

Hvad gør ForSea? 

Med en placering midt i hjertet af både Helsingborg og Helsingør er ForSea en vigtig og betydningsfuld del af begge byer. Ved at have fokus på affald, luftkvalitet, service samt facader ønsker vi, at være en attraktiv virksomhed, der opfylder begge byers behov og ønsker.

Hvad kan du gøre?

Vil du vil bidrage til FNs Verdensmål nummer 11 kan du bl.a. lade bilen stå så ofte som muligt, lade være med at smide affald i naturen, plante et træ og skabe et bistade. Du kan også praktisere ´plogging’ hvor du samler skrald op samtidig med du at jogger en tur. En anden god skik er at udvise civilcourage og sige til hvis du oplever, at nogen har en skadende adfærd, smider affald eller udøver hærværk.

Mål 10 - Mindre ulighed

Mål 10 har fokus på at mindske ulighederne inden for og mellem landene.

Hvad gør ForSea?

Som arbejdsgiver for ca. 600 medarbejdere fra både Sverige og Danmark er der meget at vinde ved at omfavne mangfoldighed og være en arbejdsplads, der rummer folk af alle køn, religion, alder, hudfarve og seksuel orientering. Gennem uddannelse, normsæt og aktivt arbejde er det vores overbevisning, at vi kan bidrage yderligere til dette mål.

Hvad kan du gøre?

Vil du vil bidrage til FNs Verdensmål nummer 10 kan du bl.a. være tolerant og vise andre mennesker respekt og købe fairtrade. Du kan også melde ud hvis du ser, at nogen behandles uretfærdigt og lær nye mennesker at kende.

Mål 14 - Livet i havet

Mål 14 har fokus på at bevar og brug havene og de marine ressourcer på en bæredygtig måde.

Hvad gør ForSea?

Ved at fokusere på vores brug af miljøfarlige kemikalier, marine strukturer, hvilke fisk vi serverer i vores restauranter, affald og undervandsstøj, har vi en stor mulighed for at bidrage til levende og sunde have.

Hvad kan du gøre?

Vil du vil bidrage til FNs Verdensmål nummer 14 kan du bl.a. undgå at bruge kemiske produkter, der er farlige for miljøet, vælge certificeret fisk, undgå plast og sortere dit affald. Du kan også sørge for at samle affald op, hvis du ser det på stranden, spred information om havene og betydningen af deres velbefindende. Du bør også reducere dine forurenende udslip og ALDRIG købe rødlistede fisk!

Mål 13 - Klimaindsats

Mål 13 har fokus på at træffe øjeblikkelige foranstaltninger for at bekæmpe klimaændringer og konsekvenserne heraf.

Hvad gør ForSea?

Ved at fokusere på reduceret og optimeret energiforbrug, skifte til alternative brændstoffer, reducere klimapåvirkningen i forhold til de fødevarer vi køber og sælger, lokal turisme og bæredygtig transport, vil vi gøre, hvad vi kan for at reducere risikoen for klimaændringer.

Hvad kan du gøre?

Vil du vil bidrage til FNs Verdensmål nummer 13 kan du bl.a. spise mindre kød, holde ferie hjemme, cykle eller benytte offentlig transport. Du kan også købe lokalt producerede varer, genbruge dine ting, plante et træ, skifte til smartere brændstof og sænke temperaturen i hjemmet. En anden mulighed er at beregne dit økologiske fodaftryk og være opmærksom på, hvilke valg der er med til at gøre en forskel.

verdensmaal12

Mål 12 - Ansvarligt forbrug og produktion

Mål 12 har fokus på at fremme bæredygtige forbrugs- og produktionsmønstre. Nedenfor kan du læse mere om hvilke fokusområder vi har valgt at arbejde med under FNs Verdensmål nummer 12.

Friske fisk for en bæredygtig fremtid

Vi er verdens første rederi, som udelukkende serverer MSC- og ASC-certificeret fisk. Siden december 2019 er vi det første rederi i Danmark og Sverige, som er MSC- og ASC-certificeret fisk. Det skal være let for vores gæster at vælge rigtigt.   

Det kan synes som en lille indsats, men det gør en stor forskel for havet og miljøet, når man tænker på, hvor mange gæster, vi serverer for hvert år. Hvert år serverer vi ca. 26 ton fisk og skaldyr ombord på vores færger.

Læs mere

Vi vandt Guldfisken

Vi har vundet den ærefulde pris ”Guldfisken”, som uddeles af MSC-/ASC-organisationerne. Vi er naturligvis stolte over vores arbejde og over at have modtaget denne prestigefulde pris. Ombord serverer vi udelukkende MSC- og ASC-certificeret fisk og skaldyr. Totalt set serverer vi 26 ton MSC/ASC-certificeret fisk og skaldyr hvert år, hvilket gør en stor forskel for miljøet.

Motiveringen fra juryen lyder: ”Som det første rederi i Skandinavien har de valgt udelukkende at servere MSC- og ASC- mærket mad fra havet. Bølgebrydende Aurora, havets vogter, sætter kursen mod bæredygtighedens strand og en blå fremtid. Alle mand på dæk!” 

Køb økologisk

Vi forsøger i størst muligt omfang at finde økologiske alternativer inden for alle kategorier i vores butik. Alle varer og tjenesteydelser påvirker miljøet i et eller andet omfang under hele deres livscyklus. Det er derfor vigtigt at tage hele livscyklusperspektivet i betragtning ved indkøb.

For ForSea er bæredygtigt forbrug et fokusområde. Det betyder, at vi tager hensyn til produkternes miljøpåvirkning ved indkøb, anvendelse, materialegenanvendelse og affaldshåndtering.

ForSea har en tydelig indkøbspolitik, hvor vi ved indkøb skal tage hensyn til både produkternes miljøpåvirkning, men også leverandørernes miljøarbejde.

Bæredygtige engangsartikler

Vi udskifter vores engangsartikler med mere bæredygtige alternativer.

Det er næsten altid mest bæredygtigt at anvende rigtigt bestik og service. Dog er det ikke altid praktisk og vi er derfor tvungne til ind imellem at benytte engangsartikler. Plast i sig selv er ikke negativt, men det anvendes i dag på en måde, som ikke er bæredygtig. Problemerne handler om hvordan plasten produceres, forbruges og ikke genanvendes og genbruges.   

Det er vigtigt at tænke cirkulært. Råvarer findes i begrænsede mængder og vi er derfor nødt til at holde hus med dem og genbruge alle vores ressourcer. Biobaseret plast fremstilles af vedvarende råvarer som fx træ og stivelse. Den kemiske sammensætning er den samme som for almindelig plast, men klimaaftrykket bliver mindre.

Vi har lagt et stort arbejde i at udskifte alle engangsartikler til biobaseret materiale og vi nærmer os vores mål på 100%. Vi forventer at nå målet i starten af næste år.

Bæredygtig affaldshåndtering

En del af mål 12 handler om at håndtere affald på en ansvarlig måde. I ForSea sorterer vi i hele 28 fraktioner. Det betyder, at vi har 28 forskellige spande til sortering af fx blød plast, hård plast og metal. Vi arbejder hele tiden med at reducere vores affald, tage mere ansvar og blive mere miljøvenlige. Eksempelvis går alle vores biologiske rester fra køkkenet til biogasanlægget i Helsingborg, hvor det bliver til biogas og biogødning.

For os er det en selvfølge at vi tager ansvar og ikke pumper affald i havet. Det såkaldte sortvand og gråvand sendes i land via kommunale afløb og olieholdigt vand sendes til Stena Recycling for håndtering.

Persondataforordningen ForSea Helsingør ApS lagrer dine data i overensstemmelse med persondataloven. Vi gemmer dine oplysninger for at kunne give bedre og mere målrettede tilbud til den enkelte kunde. Du kan til hver en tid framelde dig vores nyhedsmails, og anmode ForSea om at få slette alle dine oplysninger. Med din tilmelding til vores nyhedsmail, giver du samtykke til at vi gemmer dine oplysninger og anvender disse i forbindelse med målrettede tilbud.