ForSea vil bidrage til det fælles arbejde for en mere bæredygtig verden og har siden 2019 fokuseret på syv af FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling. Målene er valgt ud fra, hvor vi kan gøre den største forskel. Her ser du vores mål og hvordan vi som virksomhed og du som individ kan bidrage til arbejdet.  

Vores 7 fokusmål

Mål 12 - Bæredygtige forbrug og produktion

Mål 12 har fokus på at fremme bæredygtige forbrugs- og produktionsmønstre.

Hvad gør ForSea?

Ved fokus på et livscyklusperspektiv ved indkøb, forbedret affaldshåndtering, reduceret madspild, mindre brug af plast og optimeret forbrug af enhver art, kan vores virksomhed være med til at opfylde målet om at leve inden for rammen af, hvad vores planet kan tåle.
En af de ting vi gør, er udelukkende at servere MSC- og ASC-certificeret fisk og skaldyr ombord.

Hvad kan du gøre?

Som privatperson kan du bidra till mål 12 genom att brug så lidt engangsmateriale som muligt, sortér dit affald, køb certificerede produkter. Du kan også minimér dit plastikforbrug, brug dit tøj længere og hæng det engang imellem til udluftning i stedet for at vaske det. Smid ikke spiselig mad væk og køb kun det du virkelig har brug for.

Du kan læse mere om, hvad vi gør under mål 12 "bæredygtige forbrugs- og produktionsmønstre”.

ForSea og mål 12

Mål 3 - Sundhed og trivsel

Mål 3 har fokus på at sikre at alle kan leve et sundt liv og arbejde for velvære og trivsel i alle aldre.

Hvad gør ForSea?

ForSea skal være en attraktiv arbejdsplads med et stærkt fokus på medarbejdernes sundhed og trivsel. Vi ønsker desuden ikke udsætte andre omkring os for eventuelle sundhedsrisici, og har en nul-vision i forhold til arbejdsulykker, narkotika og alkohol. Vi bidrager til bedre sundhed ved at reducere vores udslip, altid tage livscyklusperspektivet i betragtning ved indkøb, samt ved at reducere mængden af usunde produkter.

Hvad kan du gøre?

Hvis du vil hjælpe med at nå FN Verdensmål nummer 3 kan du gøre det ved fx at træne, spise sundt, være en god medarbejder, stoppe med at ryge.Du kan også cykle eller tage offentlig transport til arbejde. Du ved vel, at du kan tage cyklen med ombord? At anvende færre kemiske produkter og sprede glæde er også måder at arbejde i den rigtige retning.

ForSea og mål 3

Mål 9 - Inudstri, innovation og infrastruktur

Mål 9 har fokus på opbygning af en modstandsdygtig infrastruktur, fremme en inkluderende og bæredygtig industrialisering og fremme innovation.

Hvad gør ForSea?

Ved at være bæredygtig, fleksibel og innovativ er vores ambition at fortsat være en vigtig del af regionen i lang tid fremover.

Færgelinjen mellem Helsingør og Helsingborg udgør en vigtig del af infrastrukturen mellem Sverige og Europa. Næsten halvdelen af al fragt over sundet går via vores færger og hele 23% af alle passagerer, som rejser til eller fra Sverige med båd, rejser med ForSea. Overfarten mellem Helsingør og Helsingborg er ikke bare den nærmeste og hyggeligste vej for flere af vores kunder – ForSea er også den mest pålidelige, bæredygtige, fleksible og innovative vej, og vi har ambitioner om fortsat at være det i lang tid fremover.

Hvad kan du gøre?

Vil du vil bidrage til FNs Verdensmål nummer 9 kan du bl.a. slukke lys, computer og andre energikilder, når du ikke bruger dem. Tænke innovativt og dele dine gode idéer, reparere eller genbruge elektronisk/elektrisk udstyr. Du kan også vedligeholde udstyr og køre energivenligt.

Mål 11 - Bæredygtige byer og lokalsamfund

Mål 11 har fokus på at byer og mindre samfund skal være inkluderende, trygge, modstandsdygtige og bæredygtige.

Hvad gør ForSea? 

Med en placering midt i hjertet af både Helsingborg og Helsingør er ForSea en vigtig og betydningsfuld del af begge byer. Ved at have fokus på affald, luftkvalitet, service samt facader ønsker vi, at være en attraktiv virksomhed, der opfylder begge byers behov og ønsker.

Hvad kan du gøre?

Vil du vil bidrage til FNs Verdensmål nummer 11 kan du bl.a. lade bilen stå så ofte som muligt, lade være med at smide affald i naturen, plante et træ og skabe et bistade. Du kan også praktisere ´plogging’ hvor du samler skrald op samtidig med du at jogger en tur. En anden god skik er at udvise civilcourage og sige til hvis du oplever, at nogen har en skadende adfærd, smider affald eller udøver hærværk.

Mål 10 - Mindre ulighed

Mål 10 har fokus på at mindske ulighederne inden for og mellem landene.

Hvad gør ForSea?

Som arbejdsgiver for ca. 600 medarbejdere fra både Sverige og Danmark er der meget at vinde ved at omfavne mangfoldighed og være en arbejdsplads, der rummer folk af alle køn, religion, alder, hudfarve og seksuel orientering. Gennem uddannelse, normsæt og aktivt arbejde er det vores overbevisning, at vi kan bidrage yderligere til dette mål.

Hvad kan du gøre?

Vil du vil bidrage til FNs Verdensmål nummer 10 kan du bl.a. være tolerant og vise andre mennesker respekt og købe fairtrade. Du kan også melde ud hvis du ser, at nogen behandles uretfærdigt og lær nye mennesker at kende.

Mål 14 - Livet i havet

Mål 14 har fokus på at bevar og brug havene og de marine ressourcer på en bæredygtig måde.

Hvad gør ForSea?

Ved at fokusere på vores brug af miljøfarlige kemikalier, marine strukturer, hvilke fisk vi serverer i vores restauranter, affald og undervandsstøj, har vi en stor mulighed for at bidrage til levende og sunde have.

Hvad kan du gøre?

Vil du vil bidrage til FNs Verdensmål nummer 14 kan du bl.a. undgå at bruge kemiske produkter, der er farlige for miljøet, vælge certificeret fisk, undgå plast og sortere dit affald. Du kan også sørge for at samle affald op, hvis du ser det på stranden, spred information om havene og betydningen af deres velbefindende. Du bør også reducere dine forurenende udslip og ALDRIG købe rødlistede fisk!

Mål 13 - Klimaindsats

Mål 13 har fokus på at træffe øjeblikkelige foranstaltninger for at bekæmpe klimaændringer og konsekvenserne heraf.

Hvad gør ForSea?

Ved at fokusere på reduceret og optimeret energiforbrug, skifte til alternative brændstoffer, reducere klimapåvirkningen i forhold til de fødevarer vi køber og sælger, lokal turisme og bæredygtig transport, vil vi gøre, hvad vi kan for at reducere risikoen for klimaændringer.

Hvad kan du gøre?

Vil du vil bidrage til FNs Verdensmål nummer 13 kan du bl.a. spise mindre kød, holde ferie hjemme, cykle eller benytte offentlig transport. Du kan også købe lokalt producerede varer, genbruge dine ting, plante et træ, skifte til smartere brændstof og sænke temperaturen i hjemmet. En anden mulighed er at beregne dit økologiske fodaftryk og være opmærksom på, hvilke valg der er med til at gøre en forskel.

verdensmaal12

Mål 12 - Ansvarligt forbrug og produktion

Mål 12 har fokus på at fremme bæredygtige forbrugs- og produktionsmønstre. Nedenfor kan du læse mere om hvilke fokusområder vi har valgt at arbejde med under FNs Verdensmål nummer 12.

Friske fisk for en bæredygtig fremtid

Vi er verdens første rederi, som udelukkende serverer MSC- og ASC-certificeret fisk. Siden december 2019 er vi det første rederi i Danmark og Sverige, som er MSC- og ASC-certificeret fisk. Det skal være let for vores gæster at vælge rigtigt.   

Det kan synes som en lille indsats, men det gør en stor forskel for havet og miljøet, når man tænker på, hvor mange gæster, vi serverer for hvert år. Hvert år serverer vi ca. 26 ton fisk og skaldyr ombord på vores færger.

Læs mere

Vi vandt Guldfisken

Vi har vundet den ærefulde pris ”Guldfisken”, som uddeles af MSC-/ASC-organisationerne. Vi er naturligvis stolte over vores arbejde og over at have modtaget denne prestigefulde pris. Ombord serverer vi udelukkende MSC- og ASC-certificeret fisk og skaldyr. Totalt set serverer vi 26 ton MSC/ASC-certificeret fisk og skaldyr hvert år, hvilket gør en stor forskel for miljøet.

Motiveringen fra juryen lyder: ”Som det første rederi i Skandinavien har de valgt udelukkende at servere MSC- og ASC- mærket mad fra havet. Bølgebrydende Aurora, havets vogter, sætter kursen mod bæredygtighedens strand og en blå fremtid. Alle mand på dæk!” 

Køb økologisk

Vi forsøger i størst muligt omfang at finde økologiske alternativer inden for alle kategorier i vores butik. Alle varer og tjenesteydelser påvirker miljøet i et eller andet omfang under hele deres livscyklus. Det er derfor vigtigt at tage hele livscyklusperspektivet i betragtning ved indkøb.

For ForSea er bæredygtigt forbrug et fokusområde. Det betyder, at vi tager hensyn til produkternes miljøpåvirkning ved indkøb, anvendelse, materialegenanvendelse og affaldshåndtering.

ForSea har en tydelig indkøbspolitik, hvor vi ved indkøb skal tage hensyn til både produkternes miljøpåvirkning, men også leverandørernes miljøarbejde.

Bæredygtige engangsartikler

Vi udskifter vores engangsartikler med mere bæredygtige alternativer.

Det er næsten altid mest bæredygtigt at anvende rigtigt bestik og service. Dog er det ikke altid praktisk og vi er derfor tvungne til ind imellem at benytte engangsartikler. Plast i sig selv er ikke negativt, men det anvendes i dag på en måde, som ikke er bæredygtig. Problemerne handler om hvordan plasten produceres, forbruges og ikke genanvendes og genbruges.   

Det er vigtigt at tænke cirkulært. Råvarer findes i begrænsede mængder og vi er derfor nødt til at holde hus med dem og genbruge alle vores ressourcer. Biobaseret plast fremstilles af vedvarende råvarer som fx træ og stivelse. Den kemiske sammensætning er den samme som for almindelig plast, men klimaaftrykket bliver mindre.

Vi har lagt et stort arbejde i at udskifte alle engangsartikler til biobaseret materiale og vi nærmer os vores mål på 100%. Vi forventer at nå målet i starten af næste år.

Bæredygtig affaldshåndtering

En del af mål 12 handler om at håndtere affald på en ansvarlig måde. I ForSea sorterer vi i hele 28 fraktioner. Det betyder, at vi har 28 forskellige spande til sortering af fx blød plast, hård plast og metal. Vi arbejder hele tiden med at reducere vores affald, tage mere ansvar og blive mere miljøvenlige. Eksempelvis går alle vores biologiske rester fra køkkenet til biogasanlægget i Helsingborg, hvor det bliver til biogas og biogødning.

For os er det en selvfølge at vi tager ansvar og ikke pumper affald i havet. Det såkaldte sortvand og gråvand sendes i land via kommunale afløb og olieholdigt vand sendes til Stena Recycling for håndtering.

verdensmaal3

Mål 3 - Sundhed og trivsel

Mål 3 har fokus på at sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper.

Sikkerheden for vores passagerer og vores personale er af største vigtighed for virksomheden. Derfor arbejder vores afdeling ”Sikkerhed og miljø” kontinuerligt med at øge kendskabet og engagementet inden for organisationen, for at skabe en stærk sikkerhedskultur og dermed altid levere den højest mulige sikkerhed. Dette opnås gennem uddannelse, øvelser, træning, foredrag, skriftlig information og via et rapporteringssystem. Vi har også løftet sikkerhedsniveauet under den pågående pandemi.

Lovkrav

Søfarten er underlagt flere forskellige lovgivninger og krav fra flere sider. Fx. EU, Sverige, Danmark, klassificeringsselskaberne og ikke mindst fra os selv. Nedenfor kan du læse mere om hvad det indebærer.

I IMO (International Maritime Organisation – en FN organisation bestående af 193 lande, som sammen vedtager love og krav til søfarten) besluttes bl.a. hvordan et fartøj skal være bygget o gudstyret for at være sikkert for besætning og passagerer (Solas-konventionen), hvordan det skal være bygget o gudstyret for at reducere risikoen for miljøforurening ved udslip og spild (Marpol-konventionen), hvilken uddannelse de enkelte i besætningen skal have (STCW-koden), hvordan rederiet skal agere for at minimere risikoen for terror og sabotage (ISPS-konventionen) og at rederiet og fartøjerne har tydelige og dokumenterede arbejdsrutiner, jobbeskrivelser og ansvarsområder i overensstemmelse med et SMS (Safety Management System / ISM-koden). 

EU stiller ofte endnu højere krav end IMO inden for en række områder og fremfor alt stiller de højere krav til en reduceret miljøpåvirkning fra søfarten.  

Sverige og Danmark har ofte strengere lovgivning end IMO og fartøjer, der sejler under dansk eller svensk flag skal være opmærksomme på dette. Det gælder først og fremmest arbejdsmiljø- og miljølovgivning, hvor der stilles større krav i vores lande end internationalt. 

Alle fartøjer skal tilhøre et valgfrit klassificeringsselskab. ’Klassen’ kontrollerer at alle love overholdes, at fartøjerne er i god stand og at personalet kan deres job, har rette uddannelse og gennemfører øvelser i henhold til kravene. Oftest har de også egne krav, der går ud over den øvrige lovgivning.

Endelig kan det være, at vi selv i ForSea stiller egne krav, hvor vi anser lovgivningen som værende utilstrækkelig. Ligeså kan forsikringsselskabet stille særlige krav for at acceptere fartøjet som kunde.

Overholdelse

Der gennemføres løbende kontrol ombord på vores færger og i land for at sikre at alt er i god stand. Disse kontroller udføres både af eksterne parter, men også af os selv. Læs mere om kontrollerne nedenfor.

Hvert år udføres en hel del besigtigelser og kontroller af eksterne parter. Bl.a. gennemfører både den danske og den svenske søfartsmyndighed hvert år en kontrol, hvor de gennemgår fartøjets stand, tjekker at al dokumentation er korrekt og at personalet kan løse deres opgaver. Ligeledes gennemføres den årlige”Port State Control” på hvert fartøj, som er en kontrol foranlediget af EU, og ’Klassen’ kontrollerer også fartøjerne hvert år.

Ud over de eksterne kontroller gennemfører iv også egne interne kontroller ombord og i land. Rederiet har en auditørgruppe bestående af 9 auditører fra forskellige fartøjer og afdelinger. De gennemfører årligt et antal forskellige revisioner (teknisk inspektion, miljøauditering, SMS-auditering) ombord og i land, for selv at kontrollere at vi holder vores fartøjer og personale i topform.

Ombord (og til en vis udstrækning i land) har vi også et egenkontrol-system/vedligeholdelsessystem. Hver måned, uge eller dag får besætningen et antal punkter omkring udstyr, som skal kontrolleres og vedligeholdes, og det kan være alt fra at gennemgå samtlige brandslukkere, afprøve nødkontrol, smøre ventiler til at teste overfaldsalarm eller højtaleranlæg. Det er jo yderst vigtigt, at alt udstyr – både specifikt nødudstyr, men også generelt udstyr ombord fungerer efter forskrifterne. Hvis en nødsituation skulle opstå, skal alt være i tiptop stand.

Uddannelser

Det er vigtigt at vores personale er uddannet og holder sig opdateret om sikkerheden ombord. Alt personale bliver uddannet internt og derudover gennemføres eksterne videreuddannelser. Læs mere om, hvordan vi arbejder med uddannelse af vores personale.

For at få arbejde ombord skal alle have gennemført et antal forskellige uddannelser, afhængig af hvilken rolle man skal have ombord. Hele besætningen skal starte med en grundlæggende sikkerhedsuddannelse i sikkerhed til søs, hvilket tager fire dage at gennemføre og skal fornys hvert femte år (Basic Safety). Man lærer bl.a. brandsikkerhed, HLR (hjerte- og lungeredning), overlevelse ved skibbrud, håndtering af mennesker under stress og arbejdsmiljølovgivning til søs.

Derudover skal en del af besætningen specialisere sig inden for forskellige områder. For at få arbejde som styrmand eller maskinmester skal man gennemgå flere års skolegang, og afhængig af hvilken grad man har, skal man også have sejlet et antal år på forskellige typer af fartøjer, størrelser og i forskellige roller. For at være befalingsmand ombord på vores færger skal man f.eks. have gået i skole samt arbejdet til søs i sammenlagt 9-10 år. Det tager altså længere tid end at blive uddannet til læge!

Derudover kræves jævnlig uddannelse inden for sundhedspleje, brandsikkerhed, håndtering af Farligt Gods, redningsskibe mm for alt relevant personale.

Øvelser

Ud over uddannelse er der krav om regelmæssige øvelser for at sikre, at sikkerheden er i top og at alt personale ved, hvad de skal gøre, i tilfælde af en ulykke. Personalet ombord øver forskellige scenarier mindst en gang om ugen. Nedenfor kan du læse mere om vores øvelser.

Lovgivningen kræver at man øver regelmæssigt med sin besætning ombord og i land. Besætningens primære opgave ombord er at kunne håndtere en ulykke, hvis en sådan skulle opstå. Alle andre opgaver er egentlig sekundære, selvom det naturligvis er dem, der tager langt størstedelen af besætningens arbejdstid. Det er dog yderst vigtigt, at alt personale har helt styr på, hvad de skal gøre, hvis en ulykke indtræffer og derfor øver man forskellige scenarier mindst én gang om ugen.

Øvelserne kan være alt fra at træne, hvordan man håndterer en brand, tømmer et fartøj, håndterer et udslip, vejleder personer i nød og til at søsætte en redningsbåd. Det kan også være, hvordan man yder førstehjælp eller tager hånd om en syg person. Øvelserne gennemføres oftest som scenarier, men kan også være ”tale-øvelser” eller skriftlige øvelser.

E- learning

Det er ikke blot fysiske øvelser, men også teoretiske øvelser, som kræves. Visse mini-uddannelser kan endda gennemføres digitalt eller i grupper. Formålet er at skabe et større engagement og øge medarbejdernes viden om sikkerhedsspørgsmål. De forskellige kurser gennemføres med jævne mellemrum.

Sikkert arbejde ombord

For at kunne arbejde aktivt med vores sikkerhed ombord og for at sikre at den løbende vedligeholdes og udvikles, har vi en nedsat en decideret sikkerhedskomité. Nedenfor kan du læse mere om komitéens arbejde.

Ombord på alle færgerne findes en såkaldt sikkerhedskomité (SIU i Danmark). Den består af dedikerede besætningsmedlemmer fra alle afdelinger og har til formål at skabe et bedre og sikrere arbejdsmiljø for alle. Komitéen mødes hver måned og gennemfører derudover flere årlige sikkerhedsrunder på fartøjerne. Under de månedlige møder følges en særlig agenda med punkter, som fx gennemgang af eventuelle skader og ulykker samt risikobedømmelser. Forslag og rapporter diskuteres også i fælleskab.

Simulator

I arbejdet med at sikre vores styrmænds færdigheder skal de gøre brug af vores særlige simulator. ForSea har egen simulator, hvor man kan ”prøvesejle” en båd for at teste hvordan det er at styre en stor færge. Læs mere om vores simulator herunder.

Inden man kan begynde at arbejde som styrmand skal man ”prøvesejle” sin egen båd i simulatoren for at teste færdighederne. At styre en af ForSeas fartøjer adskiller sig markant fra et konventionelt fartøj. For at være velforberedt inden man går ombord og skal sejle rigtigt, starter man derfor sin oplæring med ca. to uger i simulatoren.

Derudover har rederiet en ”simulatorgruppe”. Denne gruppe arrangerer forskellige temauddannelser i simulatoren, som samtlige styrmænd skal igennem. Uddannelserne kan vedrøre forskellige temaer som fx samarbejde mellem kommandobroerne, ECO-driving, nødmanøvrering osv. Formålet er naturligvis konstant at videreuddanne styrmændene og skabe et sikrere arbejdsmiljø for alle.

Arbejdsmiljø – vejen til en sund arbejdsplads

Gennem et særligt fokus på arbejdsmiljøet kan vi tilbyde alle vores medarbejdere en udviklende samt fysisk og social sund arbejdsplads, hvor risikoen for arbejdsskader og arbejdsrelateret mistrivsel minimeres. Nedenfor kan du læse mere om, hvordan vi arbejder med arbejdsmiljøet.

Vores indsats i forhold til arbejdsmiljø baseres på fire mål:

▪ Antallet af arbejdsskader skal være nul.

▪ Sygemeldinger på grund af arbejdsskader skal være nul.

▪ Antallet af sygedage skal reduceres årligt og sygefraværet reduceres til under 4%.

▪ Medarbejdersamtaler skal gennemføres årligt.

For at nå målene arbejder vi kontinuerligt med opfølgning af statistikker vedrørende arbejdsskader og diverse hændelsesforløb, tiltag i forhold til rehabilitering samt forebyggende tiltag. Eksempler på denne type af forebyggende foranstaltninger er sundhedsbidrag og kiropraktorbehandlinger. Vores egne tiltag evalueres desuden for at sikre, at vi arbejder med rehabilitering som en enhed, og at alle tiltag holder samme niveau, uanset hvor i organisationen man er ansat.

Alkohol- og rusmiddelpolitik

ForSea har nultolerance over for alkohol- og stofpåvirkning i arbejdstiden. Alle medarbejdere skal have kendskab til og overholde denne policy. Nedenfor kan du læse mere om, hvad den indebærer.

Vores alkohol- og rusmiddelpolitik tilsikrer en arbejdsplads uden alkohol og rusmidler, hvilket reducerer risikoen for dårligt helbred og ulykker. Eksempler på forebyggende tiltag er bl.a. uanmeldte stikprøvetests. Alkohol- og stofprøver kan desuden udføres i forbindelse med specifikke hændelser eller ulykker. Den gældende policy er også med til at sikre, at medarbejdere med alkohol- eller stofproblemer får både støtte og hjælp.

Medarbejdernes stemme og indflydelse

Puls er vores årlige medarbejderundersøgelse. Her måler vi eksempelvis på medarbejderens opfattelse af det fysiske arbejdsmiljø, samarbejdet i afdelingen, tilliden til ledelsen samt lederskabsevnerne hos ​​den nærmeste chef. Nedenfor kan du læse mere om, hvad undersøgelsen indeholder.

Baseret på resultaterne udvikler vi handlingsplaner i forhold til hver arbejdsgruppe, som skal understøtte udviklingsarbejdet i afdelingen, og disse følges desuden op via individuelle medarbejdersamtaler.

I 2020 deltog 86 procent af medarbejderne i Puls undersøgelsen, hvilket er en positiv procentandel. Det samlede resultat for de stillede spørgsmål var 3,89 på en skala, hvor 5,0 er højest mulige. Resultaterne viser blandt andet, at alle medarbejdere efterlever vores værdier og at samarbejdet mellem medarbejderne og den nærmeste leder fungerer godt. Medarbejderne er desuden bevidste om, i hvor høj grad deres arbejde er en vigtig del af en større sammenhæng, og hvordan dette bidrager til, at organisationen når sine mål.

I forhold til forbedringer fokuseres der på ønsket om en endnu bedre informationsstrøm, samt at det skal være nemmere at blive hørt. I løbet af året deltog 73 procent af de ansatte i medarbejdersamtalerne.

Persondataforordningen ForSea Helsingør ApS lagrer dine data i overensstemmelse med persondataloven. Vi gemmer dine oplysninger for at kunne give bedre og mere målrettede tilbud til den enkelte kunde. Du kan til hver en tid framelde dig vores nyhedsmails, og anmode ForSea om at få slette alle dine oplysninger. Med din tilmelding til vores nyhedsmail, giver du samtykke til at vi gemmer dine oplysninger og anvender disse i forbindelse med målrettede tilbud.