TrA.Subject

TrA.Announcement

ForSea foretager kameraovervågning i udvalgte områder. I Sverige og på vores svenske skibe er ForSea Helsingborg AB ansvarlig. I Danmark og på vores danske skibe er det ForSea Helsingør ApS, der er ansvarlig (samlet betegnes selskaberne nedenfor som “ForSea”). Formålet med kameraovervågning varierer afhængigt af kameraets placering, og er et eller flere af følgende:

  • at overvåge og efterforske forbrydelser
  • at overvåge og undersøge ulykker
  • at bedrive sikker søfart
  • at muliggøre en nem, enkelt og effektiv på- og afstigning

Det retslige grundlag for vores overvågning er både gældende lovkrav i henhold til danske og internationale søfartsbestemmelser samt interessehensyn i overensstemmelse med Artikel 6.1f i Databeskyttelsesforordningen. ForSea har en berettiget interesse i at overvåge udvalgte dele af vores fartøjer og vores områder i land i forhold til formålene beskrevet ovenfor. Vi mener, at disse formål opvejer den enkeltes interesse, fordi kameraovervågningen i høj grad handler om beskyttelse af vores passagerer og vores personale samt muliggør en behagelig, tryg og sikker rejse med os. ForSea kan videresende optaget materiale til myndigheder som politi og toldvæsen, hvis der er findes anledning til dette.

Vi følger de regler og anbefalinger, der findes. Kameraovervågningen, der optages, gemmes mellem 3 dage og op til maks. 30 dage afhængig af formål, behov eller hvis der findes et juridisk grundlag.

Registreredes rettigheder

Som overvåget har du forskellige rettigheder, navnlig retten til at få adgang til få eller slettet dine personoplysninger. For yderligere information om denne kameraovervågning, herunder dine rettigheder, se den persondataansvarliges
fulde oplysninger nedenfor. Du kan også kontakte Integritetsskyddsmyndigheten i Sverige (imy.se) eller Datatilsynet (datatilsynet.dk) eller politiet (politi.dk) i Danmark.

ForSea Helsingør ApS, Færgevej 8, 3000 Helsingør, +45 88 71 19 00, gdpr.privacy@forseaferries.com