TrA.Subject

TrA.Announcement

4.500 ton mindre påvirkning af miljøet de først tre måneder

Rejsen over Øresund og er også en rejse mod zero emission. I løbet af årets første tre måneder har vi reduceret vores miljøpåvirkning med 4.500 ton CO2 i forhold til sidste år.

Dette modsvarer 450 svenskeres gennemsnitlige CO2 udslip på et år. Vi arbejder kontinuerligt for at mindske kuldioxidudslippet og færgedriftens påvirkning af havmiljøet i Øresundsregionen, bl.a. ved introduktionen af batteridrift på vores to færger Tycho Brahe og Auora. Læs mere om vores grønne rejse