TrA.Subject

TrA.Announcement

Sikkerheden for vore passagerer og medarbejdere er altid højeste prioritet, og vi følger derfor de anbefalinger og vejledninger, der gives fra sundhedsmyndighederne i Danmark og Sverige. Nedenstående information udsendes på baggrund af de danske myndigheders beslutning om at lukke grænsen mellem Danmark og Sverige i perioden 14. marts – 13. april.

ForSea fortsætter med at sejle mellem Helsingør og Helsingborg, også i perioden 14. marts – 13. april. Det gør vi af hensyn til transportbehovet for de rejsende, som er berettigede til at rejse mellem Danmark og Sverige samt for varetransport med lastbil. Det er vigtigt at sikre fragttransporten til/fra Sverige/Danmark samt sikre overfarten for personer, der arbejder på modsatte side af sundet.

"Corona-epidemien har skabt stor usikkerhed på begge sider af Sundet, hvor mange mennesker har tætte forbindelser både arbejdsmæssigt og privat. Hos ForSea gør vi alt, hvad vi kan, for at dække vores kunders behov. Vi er fast besluttede på at leve op til vores samfundsansvar og gøre alt, hvad vi kan for at sikre forbindelsen over Sundet.  Som altid kommer sikkerheden i første række, og vi følger derfor de anbefalinger, der kommer fra såvel danske som svenske myndigheder. Med dem i ryggen sejler vi videre med ambitionen om fortsat at sikre transport over Sundet."  Bestyrelseformand for ForSea, Rasmus Christiansen

For mere information, kontakt Jens-Ole Hansen, tlf: +46 42 18 60 00 eller mail presscontact@forseaferries.com 

For yderligere information, læs her:
https://www.forsea.se/corona
https://www.forsea.dk/corona
https://www.forseaferries.com/corona

Helsingør-Helsingborg overfarten er regionens flydende bro, der består af de fem færger: Aurora, Tycho Brahe, Hamlet, Mercandia IV og Mercandia VIII. Færgerne er udrustet med katalysatorer. Herudover er både Aurora og Tycho Brahe konverteret til batteridrift for en total investering på ca. 300 mio. SEK. INEA, et forvaltningsorgan for innovation og netværk i EU, har støttet med ca. 120 mio. SEK.

I 2019 transporterede ForSea 7 mio. passagerer samt 1,3 mio. personbiler, 440.000 lastbiler og 16.000 busser. Det svarer til 20% af de køretøjer, der passerede Øresund I 2019. Overfarten fremmer integrationen og væksten i Øresundsregionen og drives af 550 medarbejdere, som dagligt arbejder for en sikker og effektiv forbindelse mellem Danmark og Sverige med en målsætning om at gøre rejsen så behagelig som muligt. Forbindelsen bidrager derudover med at skabe omkring 2000 arbejdspladser i regionen. Jens-Ole Hansen er CEO hos ForSea AB, som ejes af investeringsselskabet
First State Investments.