TrA.Subject

TrA.Announcement

ForSea fortsætter med at sætte nye standarder for miljøet og for bæredygtige rejser.  I 2018 blev Tycho Brahe og Aurora ved den første konvertering til batteridrift til verdens største batteridrevne Ro-Pax færger. Et helt unikt verdensprojekt, som har været præget af både med- og modgang, præcis som et pionerprojekt oftest vil være. I dag kan ForSea præsentere verdens største batteripakke på en højfrekvent færgelinje. Og Aurora har sejlet på el i 93% af året, som er gået, hvilket har bidraget til store miljøgevinster for såvel luft som hav i regionen. I årets løb har Tycho Brahe været igennem en større opgraderingsproces, hvor samtlige batterier er udskiftede. De kan nu lagre mere energi og levetiden er fordoblet fra 5 til 10 år.

ForSea har opgraderet energilagringssystemet ombord på Tycho Brahe og derved øget batterikapaciteten fra 4.160 kWh til 6.400 kWh, uden at udvide selve pladsen, som batterierne optager på færgen. Ved at øge batterikapaciteten med 50% kan ForSea reducere udslippet yderligere, til gavn for både lokalmiljø og passagerer. Fra i dag sejler Tycho Brahe igen med batteridrift og nu også med verdens største batteripakke. ForSea har dermed gennemført endnu et stort projekt, der bidrager med betragtelige miljøgevinster til hele øresundsregionen, bl.a. en reduktion af CO2-udslippet på over 70% pr. år (sammenlignet med basisåret 2016), hvilket svarer til en årlig reduktion på 26.000 ton CO2. Tycho Brahes opgraderede energisystem og batteripakke styrker visionen om bæredygtige transporter og rejser til søs, som kan virkeliggøres gennem innovation og engagement.

Det er med stolthed at vi i dag fejrer Tycho Brahes vellykkede opgradering af batteridriften. Vi inspireres af vores fremskridt, lærer af vores modgang og kommer aldrig til at afvige fra vores grønne rejse. Vores mål er ambitiøse og det her er endnu et stort skridt i den rigtige retning, for at nå vores realistiske drøm om at blive et af verdens mest bæredygtige transportvirksomheder”, siger Kristian Durhuus, CEO ForSea.

ForSea vil allerede i efteråret 2022, på færgelinjen Helsingør-Helsingborg, leve op til den danske og svenske regerings respektive mål om 70% CO2 reduktion inden år 2030.

Fakta om batteridriften

  • Batteridrift af færgerne er et særligt innovativt system, der kræver store justeringer, både ombord og i land. En helautomatisk laserstyret robotarm tilsluttes færgerne for opladning, hver gang de er i havn. Færgerne drives udelukkende af grøn el fra vind, vand og sol. En opladning er tilstrækkelig for overfarten på tyve minutter. Med eldriften reduceres også støjniveau og vibrationer markant, hvilket er positivt for passagerer, naboer og marinelivet.
  • ForSea har verdens to største batteridrevne færger på en højfrekvent færgelinje og Tycho Brahe har verdens største batteripakke.
  • CO2-udslippet er reduceret med 65.000 ton siden Aurora og Tycho Brahe blev konverteret til batteridrift i september 2018.
  • Ved fuld batteridrift på to færger reduceres rederiets totale CO2-udslip med mindst 70% årligt (ca. 26.000 ton).
  • 93% af alle overfarter med Aurora i 2022 er gennemført ved batteridrift.
  • 97% af alle ture med færgerne Aurora og Tycho Brahe vil fremover blive gennemført ved batteridrift.
  • Kun grøn vedvarende el (med højeste klassificering) anvendes ved ladning.


Helsingør-Helsingborg overfarten er regionens faste, flydende forbindelse, som består af de fem færger: Aurora, Tycho Brahe, Hamlet, Mercandia IV og Mercandia VIII. Færgerne er miljøvenlige og udrustet med katalysatorer. Aurora og Tycho Brahe er begge konverteret til eldrift for en investeringssum på ca. 300 mio. SEK. INEA, et forvaltningsorgan for innovation og netværk under EU, har støttet med ca. 120 mio. SEK.

I 2019 transporterede ForSea 7 mio. passagerer og 1,3 mio. personbiler, 440.000 lastbiler og 16 .000 busser og rutebiler. Det svarer til 20% af de køretøjer, der krydsede Øresund[1] 2019. Overfarten fremmer integrationen og væksten i Øresundsregionen og drives af 600 medarbejdere, som dagligt arbejder for en sikker og effektiv forbindelse mellem Sverige og Danmark. Målet er at gøre rejsen så nem og behagelig som muligt – og reducere CO2-udledningen med 70% mod normal drift uden batterier. Forbindelsen bidrager derudover med at skabe omkring 2000 job-muligheder i regionen. Kristian Durhuus er CEO for ForSea AB, som er ejet af investeringsspecialisten Igneo Infrastructure Partners (First Sentier Investors).

[1]  Det samlede antal overfarter på Øresundsbroen og ForSea Helsingør-Helsingborg-ruten.