TrA.Subject

TrA.Announcement

Målet med opgradering af Tycho Brahes batterikapacitet med 50% er at reducere ForSeas CO2-udledning og øge fartøjets levetid. Tycho Brahe og søsterskibet Aurora blev oprindeligt bygget som konventionelle dieseldrevne færger i 1991. Siden skibene overgik til eldrift i 2018, har ForSea nedbragt sin CO2-udledning med 37.000 tons.  

“De resultater, vi allerede har opnået, inspirerer os til at fastholde vores høje mål og cementere vores position som 'first-mover' med verdens første eldrevne, højfrekvente færgerute", siger Kristian Durhuus, CEO hos ForSea.

Den officielle indvielse af ForSeas færger fandt sted i november 2018 og markerede afslutningen på konverteringen til fuld eldrift på verdens største batteridrevne Ro-Pax færge. For at imødekomme de stigende behov på det innovative projekt, opgraderer ForSea nu energilagrings-systemet ombord på Tycho Brahe i tæt samarbejde med ABB, som teknisk løsningspartner. Opgraderingen vil øge batteri-kapaciteten fra 4,160 kWh til 6,400 kWh, uden at det vil kræve ekstra plads ombord på færgen.   

Med opgraderingen vil ForSea ikke alene være den største højfrekvente, eldrevne Ro-Pax færgelinje. Selskabet vil også drifte den største batteripakke i verden. Energi-lagringen gør ForSea i stand til at opnå stadig mere bæredygtig drift fremover. Opgraderingen blev påbegyndt i maj måned og vil blive færdiggjort i løbet af 2021. 

Driften af Tycho Brahe og Aurora med el forventes allerede i 2021 at reducere CO2-udledningen med hele 65%. Et tal, der er meget tæt på den danske regerings mål for 2030 på 70%.

Det ambitiøse projekt beviser fordelene ved eldrift og dens betydning for fremtidig innovation:

“ForSea er lykkedes med en CO2-reduktion på 37.000 tons, siden vi startede med eldrift i 2018. Det svarer til den totale udledning for alle vores fire færger på et år med dieseldrift. Den kendsgerning gør det endnu mere inspirerende at fortsætte med at opgradere Tycho Brahe. Vi er ikke bare den største eldrevne færgelinje, vi vil også have en færge i vores flåde med den største og kraftigste batteripakke. Siden starten har vi bevist, at batteri-drift er mulig på en færgerute som vores. I dag sejler en af vores færger – Aurora – dagligt op til 46 afgange på 99% el. Med den kommende opgradering af Tycho Brahe vil begge færger i fuld drift kunne opnå en total reduktion af kulstofdioxid på 65%, svarende til 23.000 tons årligt. Det vil være et utroligt flot resultat og selvfølgelig en stærk motivation til at fortsætte vores realistiske drøm om at blive et af verdens mest klimavenlige transportselskaber", siger Kristian Durhuus, CEO hos ForSea. 

“Vi er stolte over at fortsætte vores samarbejde med ForSea og sammen tage næste skridt i dette seriøst banebrydende projekt at bringe ForSeas flåde ind i en bæredygtig fremtid," siger Sami Lehikoinen, Vice President, Service, ABB Marine & Ports. “Efterhånden som batteriteknologien modnes, øges både energikapaciteten og levetiden. Sammen med ForSea vil vi være med til at sikre, at Tycho Brahe vil fortsætte med at sejle bæredygtigt i mange år fremover," slutter Sami Lehikoinen.

Opladning med grøn energi

De batteridrevne færger har et innovativt system, der kræver justeringer både ombord og på land. For at oplade færgerne kobles en fuldautomatisk, laserstyret robotarm på færgen, hver gang den lægger til havn. En opladning giver færgen nok power til den 20-minutters overfart. Der bliver kun brugt grøn energi fra vind, vand og sol. Eldriften reducerer også støj og vibrationer væsentligt. Et plus for passagerer, lokalbefolkning og havmiljøet. 

Facts:

  • ForSea har verdens største batteridrevne færgeflåde og vil i 2021 også have den største batteripakke
  • 32% (12.000 tons) reduktion af total CO2-udledning fra alle ForSea færger i drift i 2020 sammenlignet med 2016
  • Reduktion af total CO2-udledning på 37.000 tons siden 2018
  • Fuld batteridrift på Aurora og Tycho Brahe vil reducere ForSeas totale CO2-udledning med 65% (23.000 tons om året)
  • Aurora sejler på 99% el
  • Kun grøn, vedvarende energi (med den højeste klassifikation) bliver brugt, når batterierne lades op.


Helsingør-Helsingborg overfarten er regionens flydende bro, som består af de fem færger: Aurora, Tycho Brahe, Hamlet, Mercandia IV og Mercandia VIII. Færgerne er miljøvenlige og udrustet med katalysatorer. Aurora og Tycho Brahe er begge konverteret til eldrift for en investeringssum på ca. 300 mio. SEK. INEA, et forvaltningsorgan for innovation og netværk under EU, har støttet med ca. 120 mio. SEK.

I 2019 transporterede ForSea 7 mio. passagerer og 1,3 mio. personbiler, 440.000 lastbiler og 16.000 busser og rutebiler. Det svarer til 20% af de køretøjer, der krydsede Øresund[1] 2019. Overfarten fremmer integrationen og væksten i Øresundsregionen og drives af 600 medarbejdere, som dagligt arbejder for en sikker og effektiv forbindelse mellem Sverige og Danmark. Målet er at gøre rejsen så nem og behagelig som muligt – og reducere CO2-udledningen med 65% mod normal drift uden batterier. Forbindelsen bidrager derudover med at skabe omkring 2000 job-muligheder
i regionen. Kristian Durhuus er CEO for ForSea AB, som er ejet af investeringsspecialisten First Sentier Investors.

[1]  Det samlede antal overfarter på Øresundsbroen og ForSea Helsingør-Helsingborg-ruten.