TrA.Subject

TrA.Announcement

Markante miljøforbedringer

ForSea har gennem hele 1. kvartal anvendt verdens største batteridrevne passagerfærger, Aurora og Tycho Brahe, på Helsingør-Helsingborg ruten. Miljøgevinsten har været markant: Rederiets samlede udledning af CO2 og skadelige partikler er halveret i forhold til året før. Privat- og erhvervskunder har taget godt imod de meget konkrete forbedringer. Således appellerer tilbuddet om lydsvag og miljøvenlig sejlads til mange kunder, og kvartalets marginale tilbagegang i antallet af passagerer og privatbiler skyldes alene periodeforskydning, idet Påsken faldt i 1. kvartal 2018.

  • Antallet af overførte lastbiler var i 1. kvartal uændret højt med 111.000 overførte enheder. Antallet af afgange udgjorde godt 12.100 – lidt flere end i 1. kvartal 2018. Præcisionen var uændret meget høj, og kapacitetsudnyttelsen på bildækket var næsten på niveau med 1. kvartal 2018.
  • ForSea overførte 227.000 personbiler i 1. kvartal 2019 (2018: 239.000) svarende til et fald på knap 5%, og det samlede antal passagerer faldt med knap 4% til 1,24 mio. i 1. kvartal 2019 (2018: 1,29 mio.). Disse fald skyldes væsentligst periodeforskydning, idet størstedelen af Påsketrafikken i 2018 blev afviklet i 1. kvartal.
  • Bustrafikken på ruten steg med mere end 5% til godt 2.600 overførte enheder i 1. kvartal 2019 (2018: knap 2.500). Stigningen er drevet af nye samarbejder med linjebus-selskaber, som i 1. kvartal har kunnet kompensere for de negative effekter af den svækkede svenske krone.
  • Anvendelsen af AutoBizz Smart steg med godt 6% i forhold til samme periode sidste år.

”Batteridriften af vore to store færger har været en succes. Det har kun været nødvendigt med minimale justeringer i indkøringsperioden, og ikke desto mindre har vi kunnet holde en stabil drift med tæt ved 100% præcision i det første hele kvartal med batteridrift. Miljøgevinsten er tydelig. Samlet set er hele rederiets energiforbrug og udledningen af CO2 og skadelige partikler halveret i forhold til 1. kvartal 2018,” siger Johan Röstin, CEO i ForSea.

“Kunderne har taget godt imod vores initiativer. Vi tilbyder nu ikke blot den mest stabile, men også den klart mest miljøvenlige rejse over Øresund – for både private og erhvervskunder. Det tæller for alle at vide, at man med ForSea kan rejse støj- og røgfrit, og at vi samtidig har sparet atmosfæren for 4.500 ton CO2 i forhold til samme periode sidste år,” siger Johan Röstin, som forventer at kunne forbedre miljøeffekten yderligere i de kommende kvartaler.

For yderligere oplysninger, kontakt venligst:
Johan Röstin, CEO ForSea AB, tlf. +46 42 18 60 00