TrA.Subject

TrA.Announcement

Batteridrevne færger og nyt navn skabte ny vækst på Helsingør-Helsingborg overfarten i 4. kvartal

I 4. kvartal 2018 indviede ForSea de to færger Aurora og Tycho Brahe som verdens største batteridrevne passagerfærger. Samtidig blev ForSea brandet lanceret, og introduktionen af eldrevne færger og navneskiftet var stærkt medvirkende til, at antallet af gående og tur-passager steg i kvartalet. Mens antallet af overførte personbiler faldt marginalt, var der fortsat vækst i antallet af overførte lastbiler.

  • Antallet af overførte lastbiler steg i 4. kvartal med knap 2% til 112.000 (2017: 109.000). Antallet af afgange udgjorde godt 12.300 – lidt flere end i 4. kvartal 2017. Præcisionen var meget høj, og kapacitetsudnyttelsen på bildækket var næsten på niveau med 4. kvartal 2017, uanset den samlede kapacitet er forøget med 3% efter udvidelsen af Hamlets sejlplan.
  • ForSea overførte 260.000 personbiler i 4. kvartal 2018 (2017: 265.000) svarende til et fald på knap 2%, mens det samlede antal passagerer steg til knap 1,5 mio. i 4. kvartal 2018 (2017: 1,44 mio.). Stigningen skyldes i vid udstrækning de mange aktiviteter, som har tiltrukket et stigende antal gående og tur-passagerer op til og efter ændringen af overfartens brand til ForSea. 
  • Bustrafikken på ruten udgjorde 2.400 overførte enheder i 4. kvartal 2018 (2017: 2.600). 
  • Anvendelsen af AutoBizz Smart steg med godt 3% i forhold til samme periode sidste år.

”Det var en festdag, da vi i november kunne indvi vores batteridrevne færger og samtidig afsløre vores nye navn. Opmærksomheden op til og efter begivenhederne har været overvældende, og vores mange initiativer for at gøre overfarten både miljøvenlig og oplevelsesrig har båret frugt,” siger Johan Röstin, CEO i ForSea. 

“Antallet af tur-passagerer er vokset, og vi er på rette spor med at føje service- og oplevelseselementet til de kvaliteter, som den flydende bro har i forvejen som f.eks. miljøvenlighed, høj driftsstabilitet og præcision. Det er en formel, vi vil videreudvikle,” siger Johan Röstin.

På miljøområdet har der været øjeblikkelige effekter af de to store færgers overgang til batteridrift den 8. november.

”Vi har reduceret ForSea’s samlede energiforbrug i kvartalet, og målt på hele kvartalet er vores CO2 udledning reduceret med 29% i forhold til 4. kvartal 2017, hvilket er meget tilfredsstillende,” siger Johan Röstin.