TrA.Subject

TrA.Announcement

Fortsat fremdrift i godstrafikken og overgang til batteridrift

I 3. kvartal 2018 fortsatte væksten i godstrafikken på Scandlines Helsingør-Helsingborg, som også i dette kvartal tog den største andel af væksten i godstransport over Øresund. Mens antallet af overførte passagerer og personbiler faldt, blandt andet som følge af den usædvanligt varme sommer, var præcision og kapacitetsudnyttelse på overfartens færger fortsat høj.

  • Antallet af overførte lastbiler steg i 3. kvartal med godt 6% til 109.000 (2017: 103.000), og godsmængden voksede samtidig til 1.224.000 tons (2017: 1.186.000 tons).
  • Antallet af afgange udgjorde 12.800 – uforandret i forhold til 3. kvartal 2017. Præcisionen var fortsat høj, og kapacitetsudnyttelsen på bildækket var næsten på niveau med 3. kvartal 2017, uanset den samlede kapacitet er forøget med 3% efter udvidelsen af Hamlets sejlplan.
  • Scandlines Helsingør-Helsingborg overførte 439.000 personbiler i 3. kvartal 2018 (2017: 456.000) svarende til et fald på knap 4%, og det samlede antal passagerer faldt til knap 2,3 mio. i 3. kvartal 2018 (2017: 2,47 mio.). Disse fald fulgte mønsteret for den samlede private trafik på Øresund i den meget varme sommer, som tilsyneladende dæmpede rejselysten.
  • Bustrafikken på ruten udgjorde 6.300 overførte enheder i 3. kvartal 2018 (2017: 6.900).
  • Anvendelsen af AutoBizz Smart steg med godt 7% i forhold til samme periode sidste år.

”Scandlines Helsingør-Helsingborg tilbyder den flydende bro i den nordlige del af Øresund, og vi har i årets første 9 måneder taget en markant større andel af væksten i godstransport end den konkurrerende forbindelse længere mod syd. Vores erhvervskunder vælger i højere grad vores rute til som en kortere, grønnere og hurtigere vej til deres slutdestination. En meget høj stabilitet og tilstrækkelig kapacitet på de rigtige tidspunkter betyder meget for vores fragtkunder,” siger Johan Röstin, administrerende direktør i HH Ferries AB.

For yderligere at forbedre tilbuddet til fragtkunderne vil HH Ferries Group i løbet af efteråret modernisere og udbygge check-in systemet for lastbiler, så de kommer hurtigere gennem havnen.

HH Ferries Group har gennem de seneste måneder gennemført de sidste justeringer og test af lade- og batteriinstallationer, så Aurora og Tycho Brahe officielt kan indvies som verdens største batteridrevne passagerfærger ved en festligholdelse den 9. november.

”Vi er stolte af batteriprojektet, som gør det muligt for Aurora og Tycho Brahe at sejle på grøn el, hvilket betyder, at 60% af rederiets afgange nu bliver udført uden skadelige udslip til luften. Det har været alle anstrengelserne værd, og vi glæder os til at markere det med officiel indvielse den 9. november og åben færge den 10. november, hvor alle gående passagerer inviteres gratis med på de to færger mellem kl. 10 og kl. 18, så flest muligt kan fejre begivenheden med os,” siger Johan Röstin.