TrA.Subject

TrA.Announcement

HH QUARTERLY

ForSea udgiver hvert kvartal HH QUARTERLY som et bidrag til den offentlige debat med konkrete fakta vedrørende den trafikale og økonomiske udvikling af Øresundsregionen, som ForSea spiller en vigtig rolle i arbejdet for at fremme.

onsdag den 10. juli 2019

Bæredygtige hele vejen

Overgangen til batteridrift reducerer ForSeas emissioner og har fået stor opmærksomhed. Samtidig gennemsyrer bæredygtighedsarbejdet hele virksomheden og fokuserer på alt lige fra energibesparelser og affaldshåndtering til certificerede råvarer og social ansvarlighed.  

 Læs mere
tirsdag den 16. april 2019

Markante miljøforbedringer

ForSea har gennem hele 1. kvartal anvendt verdens største batteridrevne passagerfærger, Aurora og Tycho Brahe, på Helsingør-Helsingborg ruten. Miljøgevinsten har været markant: Rederiets samlede udledning af CO2 og skadelige partikler er halveret i forhold til året før.

 Læs mere
fredag den 8. februar 2019

Batteridrevne færger og nyt navn skabte ny vækst på Helsingør-Helsingborg overfarten i 4. kvartal

I 4. kvartal 2018 indviede ForSea de to færger Aurora og Tycho Brahe som verdens største batteridrevne passagerfærger. Samtidig blev ForSea brandet lanceret, og introduktionen af eldrevne færger og navneskiftet var stærkt medvirkende til, at antallet af gående og tur-passager steg i kvartalet. Mens antallet af overførte personbiler faldt marginalt, var der fortsat vækst i antallet af overførte lastbiler.

 Læs mere
mandag den 29. oktober 2018

Fortsat fremdrift i godstrafikken og overgang til batteridrift

I 3. kvartal 2018 fortsatte væksten i godstrafikken på Scandlines Helsingør-Helsingborg, som også i dette kvartal tog den største andel af væksten i godstransport over Øresund. Mens antallet af overførte passagerer og personbiler faldt, blandt andet som følge af den usædvanligt varme sommer, var præcision og kapacitetsudnyttelse på overfartens færger fortsat høj.

 Læs mere