En bæredygtig færgerute

ForSea driver en bæredygtig færgerute og anvender moderne teknologi for at reducere miljøpåvirkningen, mens der løbende arbejdes med at styrke Øresundsintegrationen. ForSea er miljøcertificeret efter ISO 14001:2015-standarden.

Fra 2007 har færgerne på ruten som de første i verden levet op til de emissionsregler fra SECA, som blev obligatoriske i 2015. Derudover arbejder koncernen løbende med at nedbringe CO2-udledningen og færgedriftens påvirkning af havmiljøet til gavn for Øresundsregionen. ForSea har iværksat konvertering til batteridrift på de to færger Tycho Brahe og Aurora med henblik på at reducere færgernes miljøpåvirkning yderligere.

ForSea og færgeruten bidrager endvidere til lokalsamfundene på begge sider af Øresund gennem jobskabelse og støtte til kultur, uddannelsesområdet og erhvervslivet.

Rejsen over Øresund er også rejsen mod zero-emission

Sveriges langsigtede klimamål er helt at ophøre med nettoudslip af drivhusgasser i 2045. Det mål vil ForSea nå inden da.

”Vi har kun en planet, og en af de ting, vi som rederi kan bidrage med for en bæredygtig verden, er aktivt at passe på havmiljøet,” siger Johan Röstin, CEO i ForSea. ”Vi har altid været miljøbevidste, og vi har siden 2007 levet op til de emissionsregler, som blev indført i 2015. Med vores batteridrevne færger tager vi et kæmpe skridt fremad for at sikre mindre udslip, røg og støj. Og vi går ikke på kompromis med effektiviteten. Takket være en banebrydende teknologi og vores mange dygtige medarbejdere vil overfarten også med batteridrift blot tage 20 minutter som hidtil.”

Banebrydende teknologi lader hurtigt og grønt

ForSea har valgt at anvende grøn el fra ikke-fossile kilder som vind, vand og sol til opladning af sine batterier. Dermed undgås skadelig udledning af f.eks. partikler fra de to batteridrevne færger. Samlet set reduceres rederiets udledning med cirka 65%, idet Aurora og Tycho Brahe sejler flere ture på ruten end de øvrige færger.

En fuldautomatisk, laserstyret robotarm kobler færgerne til opladning hver gang de er i havn. Det sikrer 5-9 minutters effektiv opladningsproces for hver 20-minutters overfart og betyder, at færgerne også fremover kan sejle hyppigt og til tiden.

100% Electric Ferry Crossing | Fully Charged 4k
Transforming maritime transportation in sustainable ways

Hvorfor er batteridrift bedre for miljøet end traditionelle drivmidler?

Ved brændstofdrift skaber vi vores egen el igennem dieselmotorerne. Præcis som ved andre fossile brændstoffer, udleder forbrændingen af diesel kuldioxid, svovldioxid, nitrogenoxid og partikler, som alle har stor påvirkning på vores miljø. Ved batteridrift derimod lades batterierne af el, som produceres i land. Udledningen herfra afhænger af produktionsmetode. Vi har valgt grøn el, baseret udelukkende på ikke-fossile kilder som vind, vand og sol, og emissionen er derfor lig nul på begge vores batterifærger. Totalt på overfarten har vi mindsket udledningen med omkring 65%, da Aurora og Tycho Brahe sejler flere ture end de andre færger. 

En anden fordel som batteridrift har i forhold til dieseldrift er, at energiforbruget mindskes, og effektivitetsniveauet øges. Når en dieselmotor genererer el, forsvinder en stor del af energien som spildvarme. Man fyrer for gråspurvene så at sige. Dette spild er betydeligt mindre ved batteridrift, og det totale energiforbrug for Aurora og Tycho Brahe bliver derfor 40% mindre ved batteridrift end ved dieseldrift. Sidst, men ikke mindst, så mindskes støjniveauet betragteligt, når færgerne sejler på el, hvilket ikke blot er til glæde for os, der sejler med færgen, men også for marinelivet i Øresund.

Hvor længe holder batterierne og hvor er de placerede?

De batterier, vi har i dag, har en forventet levetid på ca. 5 år. Udviklingen inden for batterier går stærkt, og vi regner med at næste generation af batterier vil få en betydelig længere levetid. Der findes ca. 640 batterier ombord, med en vægt af 90 kg. pr. stk. Batterierne med tilhørende udstyr er placeret i fire store containere på øverste dæk, mellem skorstenene. Totalt er vægten på fartøjet øget med 280 tons.

Hvor lang tid tager det at lade batterierne?

På den danske side lader vi i 6 minutter og på den svenske side lader vi i 10 minutter. Dette er tilstrækkeligt til turen over Sundet.

Hvor meget energi lader vi ad gangen?

Hver overfart forbruger ca. 1.175 kWh, hvilket svarer nogenlunde til forbruget i en gennemsnitlig husholdning på en måned. I hver havn står fastmonterede tårne med robotarme, der automatisk kobler batterierne til elnettet, når fartøjet lægger til kaj. Anlægget lader med 10,5 kV, 600 Amp og 10,5 MW. Batterierne har en total kapacitet på 4.160 kWh, hvilket betyder, at vi altid har et overskud af el, der kan benyttes i tilfælde af strømsvigt eller hvis overfarten tager længere tid end forventet. 

Hvad sker der, hvis batterierne ikke kan lades eller vi løber tør for strøm?

Hvis batterierne af en eller anden årsag ikke kan lades, kan fartøjet sejles enten på hybriddrift eller ved brug af dieselmotorerne. Samtlige maskiner er bibeholdt ombord, og skulle batterierne tømmes helt eller delvist, er det muligt at omlægge til diesel igen eller sejle med hybriddrift, hvilket indebærer en kombination af diesel og batteri. Batteriet kan desuden lades af fartøjets egne dieselmotorer.

Hvad har det kostet at konvertere fartøjet til batteridrift?

Hele projektet er budgetteret til 300 mio. SEK. Projektet er sam-finansieret med INEA under den Europæiske Union, som har bidraget med 120 mio. SEK.

 

Forfatteren har det fulde ansvar for denne publikation. Den Europæiske Union fralægger sig ethvert ansvar for brugen af oplysningerne i publikationen.

Lad bilen på 20 minutter

Benyt Clever ladestationerne ved drive-in i Helsingborg og lad din bil til 80% kapacitet på ca. 20-30 minutter. 

Du finder ladestationerne på følgende koordinater: 56°02'22.5"N 12°41'42.2"E

Projektet er delfinansieret af Klimatklivet, igennem Naturvårdsverket.

Lad din bil let og enkelt

I samarbejde med elladeoperatøren Clever har vi etableret Sveriges største bilmærke-uafhængige ladeplads med hurtigladning. Ladepladsen er placeret ved vores drive-in i Helsingborg (Bredgatan 5), og består af 5 hurtigladestationer med 10 ladepladser. Du kan enten tanke inden du kører ombord på færgen, eller benytte ladestationerne efter du er kørt i havn i Helsingborg.

Tag blot tredje afkørsel i rundkørslen, umiddelbart efter tolden i Helsingborg - ladepladsen ligger venstre side. 

Kom forrest i køen

Når du lader på vores ladestationer, kommer du forrest i køen, når der køres ombord på færgen til Helsingør. Kør til manuel betjening og vis dit ladekort.

For at kunne lade på ladestationerne, skal du bruge et ladekort fra Clever. Har du ikke allerede et ladekort, kan du købe et kontantkort i vores reception i Helsingborg for 150 SEK (inden for almindelig åbningstid), eller bestille et kort via Clevers webshop. Kortet fungerer til hele Clevers ladenetværk i Sverige, Danmark og Tyskland og er tanket med en værdi på 100 SEK.

Miljøpolitik

Læs vores miljøpolitik.

Miljøpolitik